تکست آهنگ حاشیه کبود

باز هوای ابری دارم

قطره های زیادن

تو این هیاهوی ما

صدای خسته دارم

میشد نباشی اما

حالا بعد عمری دوباره

صدای قلب منو

میشنوی از ستاره

هوا اینجا داره

میره سمت آسمون

من نمیگم نه داره

فقط میگم باز بمون