متن آهنگ آلزایمر ساسی مانکن

متن آهنگ آلزایمر ساسی مانکن

تو با اون چشای وحشیتو صدای خش دارت دادی منو به باد
ستاره ها … نور میفرستادن برای عشق ما
اما تو رفتیو کردی اشتباه به خدا..
منو تو


کنار ساحل لم میدادیم به عشق هم
نگاه میکردی چش توی چشم منو
چه فاز میداد اینا..

یه آلزایمر قوی میخواد
فراموش کردن کارات
یه آلزایمر قوی که بگیرم اونوقت میتونم بمونم باهات..

  ♫♫♫

شبو روزا خستم
فعالیت اصلا
فک کنم که از دست برم انقد که خوردم
رو دست من..
من اون چشای آبی تو میخوام
من اونهمه بی تابی تو میخوام
من دست کشیدن روی موهای نازتو
وقتی خوابی میخوام..

یه آلزایمر قوی میخواد
فراموش کردن کارات
یه آلزایمر قوی که بگیرم اونوقت میتونم بمونم باهات..

این گذشته ی لعنتی
داره عشقمو میکوبه
یه آلزایمر شدید
اگه بگیرم چه خوبه..

یه آلزایمر قوی میخواد
فراموش کردن کارات
یه آلزایمر قوی که بگیرم اونوقت میتونم بمونم باهات..