متن آهنگ باز آسمون

باز آسمون هوایی

تموم شده صدایی

که تو هق هق بارون

صداش میمومد و اون

اصلا کاری نداشت که کیه

فرقی نداشت سمتیه

که داره آروم آروم راه میره

و من آروم

بازم دارم میرم یه سمتی

که نیست حسرت حرفی