متن آهنگ تنهایی میرم حمید محمد رشید

hamid

یه روزى از همین روزا تنهایى بى خبرمیرم
این دل دیوونه عاشقوازت پس میگیرم
ادم یه طاقتى داره یه جایی اخر میبره
یکى که هى دل بشکنه چوبشو اخر میخوره


این بارو بى تو تنهایى میرم یه جاى دور یه جاى دور

از عشق وسوت وکوریه روزى مثه من تنها میشى

توهم دل دارى یه روزى عاشق میشى خسته است

دلم بس  که ازت بى مهرى دیدو هیچ وقت دم نزدبد

متن آهنگ جدید

جورى شکستى قلبى رو که عاشق بود عاشق خودت فقط
میرم ومیمونه ازم  برات یه دنیا غم ودرد
دیگه تو از دست دادى اون که برات عاشقى کرد
همون که دلشورتو داشت یه روز چشات اشکى بشه

کى فکرشو میکرد که اخر قصمون اینجورى شه