متن آهنگ جدید صدای عشق

هرجا میرم صدای عشقیست

کم بودن نگاهت لطفیست

بیجا دست دست کردن تو

شد باعث تنهایی و

صدای تو

هوای تو

نگاه تو

چرا که تو

نبودی عاشق و

منم میمونمو

صدای قبله

احساس منه

کجای دنیا

میون اینها

خداحافظ