متن آهنگ حسرت وحید میرایی

%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ad%d8%b3%d8%b1%d8%aa-%d9%88%d8%ad%db%8c%d8%af-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c

یه عمره حسرت اینکه بگی خیلی دوست دارم
روقلبم موندودست ازاین تحمل برنمیدارم

یه عمره حتی اشکامم توروسمتم نمیاره
اخه چشمای مغرورت بامن کاری مگه داره

یه عمره باتو وبی تو به این تنهایی تن دادم
مث یه قایق خسته اسیر دست هربادم

دارم از غصه میمیرم همین روزا به این زودی
به اینکه عشق من پاکه خودتم مدعی بودی

نفسهامو بیابشمر تو ,باشی خوب ومیزونه
اگه باشی کنارمن دیگ دردی نمیمونه

تو خونسردی و دلشوره منو از پادرآورده
از اینکه پای تو موندم کسی سردرنیاورده

کلنجار با خودم میرم فراموشت کنم سخته
چشات احساسشو اینبار به روی عشق من بسته