متن آهنگ خسته شدم خیابون

خسته شدم خیابون

چقدر گریه و بارون

از وقتی هستی اینجا

دل داره هوس بیابون

از کجا اغاز کنم

راه دل تنگمو

کجاها باید وایسم

پشت چراغ خاموش

گم میشم تو سکوتت

سر ساعت های همیشه

اما اینجا اخرش نیست

من میمونم و کمبود