متن آهنگ خوابم نمیاد از دیشب

خوابیدن شده سخت تو این هوا

بودن و نبودن شد برام جابجا

صدای قلبم نمیاد

نه اینکه نمیخواد

چرا باز نمیاد

فرقی هم نداره کاش

بود و میدید حس منو

حس بدو

اما تو رو

نمیبینم

نمیدونم

احساسی شم

تنها میشم

همینه حال و روزم

میگی دیگه نمونم

متن آهنگ جدید