متن آهنگ عاشقتم مهدی احمدوند

متن آهنگ سرگیجه مهدی احمدوند

آره عاشقتم

کاش میشد از همه دل بکنی
با من باشی دل بدی دل نکنی
کاش بگی قلب من جای تو بود
به من بگی دل بکن از همه زود

کاش بگی خیلی بی تاب منی
بهم بگی خیلی تو خواب منی
کاش بگی بود و نبود منی
به من بگی عشقمی جون منی…

دار و ندارمی مال ِ منی
تو قلبمو فکر و خیال منی
کاش بگی دارو ندار ِ منی
به من بگی عشقمی یار منی

جز تو به هیچکسی دل نمی دم
به هیچکسی زود تو بگو دل نمیدم
دل ندی جز من به هیچکسی کاش
بمون فقط عاشق من یکی باش

آره عاشقتم
عاشقتم
عاشقتم
عاشقتم