متن آهنگ محلات از جعفر

هر روزی که باشی خوبه

احساسی بینمونه

همه دنیا رو میدم

تا باشی و هوایی باشم

مثل احساس تو نبوده و نیست

داری میدی به قلبم ایست