متن آهنگ مهران اسدی به نام مهسا

متن آهنگ مهران اسدی به نام مهسا

چشامو میبندم رو همه دنیا

وقتی تو هستی کنارم تا ابد مهسا

قلب من جای تو فقط عزیزم

جات توی قلب منه فقط همینجا

همه دنیام، تویی مهسا

همه چیم شدی ، توی دنیا

با تو زندگی یه رویاس

وقتی عشقت ، همه دنیاست

با تو زندگی قشنگه دل من با تو یه رنگه

با تو آروم میشه قلبم وقتی تو پیشمی عشقم

مهسا همه دنیام

بی تو داغون میشم اینجا بیا مهسا

آسمونا جای عشق ما دوتاس بیا مهسا

متن آهنگ جدید

چشامو میبندم رو همه دنیا

وقتی تو هستی کنارم تا ابد مهسا

قلب من جای تو فقط عزیزم

جات توی قلب منه فقط همینجا

همه دنیام، تویی مهسا

همه چیم شدی ، توی دنیا

با تو زندگی یه رویاس

وقتی عشقت ، همه دنیاست

با تو زندگی قشنگه دل من با تو یه رنگه

با تو آروم میشه قلبم وقتی تو پیشمی عشقم

مهسا همه دنیام

بی تو داغون میشم اینجا بیا مهسا

آسمونا جای عشق ما دوتاس بیا مهسا