متن آهنگ موج اشک سالار عقیلی

متن آهنگ سالار عقیلی به نام موج اشک

عاشقی آواره ام در غربت چشمان تو گریه پنهان کرده ام

از حرمت چشمان تو

عطر تو را گرفته تن لحظه های من

صد باغ گل شکفته شده در هوای من

امشب تمام غربت خود را گریستم

 گریستم

شاید دل تو بسوزد برای من برای من

من آن موج اشکم که بی اخیارم خودم را به آغوش تو میسپارم تو دریای من باش

به حسرت گذشته همه روزگارم ز دیروز و امروز دلی خسته دارم تو فردای من باش

یک لحظه نگاه تو مرا راحت جان است

 چشمان تو ارامترین خواب جهان است

 زیبایی چشمان نظر کرده آهو

 رازیست که در عطر نگاه تو نهان است

من آن موج اشکم که بی اخیارم خودم را به آغوش تو میسپارم تو دریای من باش

به حسرت گذشته همه روزگارم ز دیروز و امروز دلی خسته دارم تو فردای من باش