متن آهنگ نوید راستی به نام مطمئن باش

متن آهنگ نوید راستی به نام مطمئن باش

هیچ کسی نمیتونه داشته باشه

غیر ممکنه کسی به جز تو

اینطور بی دلیل تو قلبم جاشه

دوست دارم اینو یه روز من به تو اثبات میکنم

مطمئن باش

تو این بازیه عاشقی تو رو کیشو مات میکنم

مطمئن باش

یه روز تو هم میشی مثله من عاشقو دیوونه

مطمئن باش

کل دارو ندارمو فدایه چشمات میکنم

مطمئن باش …  مطمئن باش

مطمئن باش که نمیشه دست از سر تو بردارم

مطمئن باش عشقه منی

مطمئن باش دوست دارم

مطمئن باش که نمیشه

مطمئن باش دوست دارم

مطمئن باش دوست دارم

دوست دارم اینو یه روز من به تو اثبات میکنم

مطمئن باش

تو این بازیه عاشقی تورو کیشو مات میکنم

مطمئن باش

یه روز تو هم میشی مثله من عاشقو دیوونه

مطمئن باش

کل دارو ندارمو فدایه چشمات میکنم

مطمئن باش …  مطمئن باش