متن آهنگ هشتم نریمان صرافان

متن آهنگ هشتم نریمان صرافان

اینجا همه غریبه ان اما کسی غریب نیست
تو این هوا عاشق شدن واسه کسی عجیب نیست
آقا دوباره اومدم بازم مزاحمت بشم
رخصت بدی فقط واسه یه روز خادمت بشم
با دل پر اومدمو با دست پر دارم میرم
وقتی ازت چیزی بخوام محاله حاجت نگیرم
با دل پر اومدمو با دست پر دارم میرم
وقتی ازت چیزی بخوام محاله حاجت نگیرم
محاله حاجت نگیرم

میخوام زیارتت ولی بدونه غصه هام
میخوام یه بارم که شده تو رو واسه خودت بخوام
شکستم عهدمو ولی ازم نگیر نگاهتو
یه بار دیگم ببخش زائر رو سیاهتو
با دل پر اومدمو با دست پر دارم میرم
وقتی ازت چیزی بخوام محاله حاجت نگیرم
با دل پر اومدمو با دست پر دارم میرم
وقتی ازت چیزی بخوام محاله حاجت نگیرم
محاله حاجت نگیرم

http://diareranj.ir