متن آهنگ وانتونز Wantons به نام لب و دهن

وانتونز Wantons به نام لب و دهن

لبو دهنت فقط

حوصله ی فکتو ندارم لبو دهنتو فقط

باشه واسه بعد وفتشو ندارم

لبو دهن فقط

خفه میشی یا بزنم فکتو درآرم

لبو دهن فقط لبو دهن

خودت باش کف سوسه نیا تکراری شدن آخه سوژه ندارن

ولی من یکی وصله بم یکی خونه برام هس

کارم شده هارو بگیرم توله درآرم

کارت شده کارو بگیریو پوله برا من

همه میگیرن خبرو شبا

لئو میخوادش سحرو برا شبا

شام رمانتیکو فنرو برا تخت

ببین یه جوری میگه فک کن دوس ندارم

خوب تنها نشستم

…. پدیده ترم انقدر میمونم تا برسم به نتیجه نوم

تو هم سوال میکنی واسه تجدید …

که چطوری گا…یدم تهرانو تو همین سنم من

همه میرن تو تک وقتی تو میدی تز مواد

میگی خیابونیم

ولی … میگی مثل جواد

دافت میخواد زوم من باشه

گل میزنی ولی کسی نیست توی دروازه

حتی جی اف جدیدت لای کارو دیدی شاخت میسوخت

دوست دختر میکنی با خا..یه مالام تیله بازی

ما کباب میکنی وقتی سیخو بزاریم

تو هر چی سوراخ میکنی

ولی تو چی از اون دوره همی به این دوره همی

میگی تکست ها میشه لایه بیت پر م..نی

ولی لای پا دو سانتی متر نیست کلش یعنی

ولنتاین باید واسه زیدی دیلد..و بخری

لبو دهنت فقط

حوصلهی فکتو ندارم

لبو دهنت فقط

باشه واسه بعد وقتشو ندارم

لبو دهنت فقط

خفه میشی یا بزنم فکتو درآرم

لبو دهنت فقط

لبو دهن فقط

یکم خودت باش لفظشو نیار

مهم نی پشتم چی میگی مهم اینه جلوم جف خای..ه هات کیپه و

کی تو ترکت و اون دوتا به ماتیک تهش لب دخیاس

من از صبخ دو تا به تو زدم دو تا به ماتیکه

میگه تو کنکوریم ولی برنامش کنسله منتظر عقربه از ۱۲ رد بشه

خف کنیم یه جا دماغ برف بره اون غده بشم

که برنامتم کنسله و تو … شده برا من حالا گنگستر

گند ترین کارت بوده فرار از مدرسه

تو رو ریتم بندری من کار میدن بیبیام

قر بدن رپیا

قول بده بعد این کار هیترم نشی آخه

بیتام میزد رو دستت …

کو..ن برا روی صندلی

ببین کاری نداشته باش کاری ندارم به کارت

با این که میدونم دافت تو گوشیش فقط فدا سرت داره

میخوای درارتش بهت میگه الان بده آخه

میگی چرا چون من شدم برادر دافت

آره برادر دافت پدی دستت انداخته میخوام لش باشم

… با من هست گنگستر

ماها دختر کشیم زاتی داش عین عربای صدر اسلام

حال الانت اوکیه با من فردارو وللش

شلوارو بکنو سنگهارو لهش

پی شهر  ما نگر کل شهر با ما بدن

همه شرا با منن ولی حق باتوه

لبو دهنت فقط

لبو دهنت فقط

لبو دهنت فقط

لبو دهنت فقط