IMG_4248

پیام مادران ملکوت، یادگاران شهداء، اطاعت است، اطاعتی بر خواسته از تفکر فرزندان بسیجی شهیدشان، تفکری بر آمده از آرمان های حضرت امام خمینی، ولایت پذیری شهداء ریشه در جان دارد. وصیت نامه شهداء را ببینید. نوشته اند اگر می خواهید سعات بشری نصیب تان بشود، از راه ولایت جدا نشوید. پیام شهدا اطات پذیری از ولایت است، در دوران دفاع مقدس رزمندگان به فرمانده هان خود اعتماد و اعتقاد داشتند، اطاعتی که سلسله مراتب اش می رسید به حضرت امام و حضرت مهدی(عج)

آن روزگار نیز مانند امروز جریان های ملحد و منافق، تمام تلاش خود را برای جدائی ملت از ولایت به کار می بستند.

امروز نیز همان دوران تکرار شده است. اما امروز جریان نفاق و انحراف پیچیده و تو در تو، یک وارونگی، که با کم رنگ کردن یاد و نام شهدا در جامعه به جنگ با اندیشه های حضرت امام و در نهایت هدف اصلی از بین بردن روحیه جهادی و ولائی است.

نیرنگ و نفاقی بر آمده از آستین آلوده غرب، در متوقف ساختن نشریاتی مانند امتداد، خبر منحل کردن بی سرو صدای معاونت پژوهشی بنیاد شهید کشور و از این دست، شکستن پل های ارتباطی با شهیدان، که در نهایت یک جریانی خاص را دنبال می کند. جریانی که برای مبارزه با آن خیلی ها خودشان را به خواب زده اند. و عده ائی هم غفلت می کنند، بعضی هم سرگرم تکامل روحی خود از این مقوله پر اهمیت غافل می شوند.

حرکت این جریان نفاق و انحطاط، در شکستن پل های ارتباطی با شهدا، جز مبارزه آشکار با اصل ولایت و راه شهیدان نیست.  وقتی آمریکائی ها مستقیم و آشکار وارد جنگ با رزمندگان شدند، پل فاو را شکستند، بچه های رزمنده را با تانک دنبال کردند. صحنه غریبی که از آن کمتر گفته می شود.
آمریکا دشمنی کینه توزانه اش با ملت آرمان خواه ما تمامی ندارد، امروز پل های دیگر را می شکند، خاموش و بی صدا نیروهای رزمنده ما را زیر شنی تانک های شان له می کنند، و ما بجای آمدن در صحنه و با آرپیچی زدن تانک های دشمن، مشغول نشست های مصنوعی و بی رمق و شعاری هستیم.

امروز می گویند: دیگر از شهداء گفتن و نوشتن و نشان دادن، دوران اش گذشته است، مردم احتیاج به روحیات طنز دارند، اگر از جنگ هم می خواهید بنویسید، فیلم بسازید، مستند و سینمائی، سریال، طنزش را دنبال کنید، مردم دیگر از کشته شدن و صدای شنی تانک ها، از هیبت خمپاره و خون خسته شده اند.

روایت هشت سال دفاع مقدس، مانند قصه های انبیاء هر روز تازه تر از دیروزش خواهد بود. روایت جنگ که به کلام دنیائی اش جنگ می خوانیم، روایت یک حال شیدائی از آدم های اعجوبه ائی است که چون واقعه کربلا تمام شدنی نیست.

وقتی از روزهای جنگ سخن می گوئیم، بحث یک تاریخ نیست، حرف از تاریخ نویسی نیست، که تاریخ اش گذشته باشد. سخن ما اینجا از یک روایت ملکوتی است، انسان های که با آسمان لایتنهای مرتبط بودند.

هر کسی هم که بخواهد از شهدا بنویسد، باید اعتقاد به ولایت و شهادت طلبی داشته باشد. روایت جنگ، وحی گونه است، و باید نگاه راوی قصه های جنگ، نگاهی عمیق باشد، و به ملکوت التفات پیدا کرده باشد.

همان چیزی که شهدا برای آن شهید شده اند. مانند آقای مصطفوی که در امتداد پایانی اش نوشته بودند: از شهدا برای شهدا  نوشتن….

در طول یک سال گذشته مهمان بیش از سیصد خانواده شهید و صدها جانباز و خیل زیادی از ایثارگران بوده ائیم. از هر مادر شهیدی که می خواستم عکسی بگیرم، یا مستندی در گروه تلورونی بسیج افلاکیان بسازیم، مادر و پدر و اعضای خانواده شهداء اصرار می کنند که باید در کنارشان تصویر امام خمینی و امام خامنه ائی باشد. حتی یک خانواده شهید هم نبود که حرف آخرشان اطاعت از ولایت و امام خامنه ائی نباشد.

بزرگترین دغدغه مادران شهدا موضوع فراموشی فرهنگ شهادت است، موضوعی که در گذر زمان در حال فراموشی است.

وقتی به خانه یک شهید پا می گذاریم، می فهمیم که چقدر منتظراند که یکی از راه بیاید و حالی از آنها جویا بشود. و بگوید آمده ایم که از شهید شما حرف بزنیم.

ـ شهداء ظهر هر جمعه در بهشت بر پرتور انوار الهی می نشینند و نور می خورند و نور می آشامند، و از خداوند سوال می کنند…

پروردگارا: ثمره و برکت خون ما در دنیا چه شد؟

 

مادر معظم فرمانده من” سردار شهید علی اصغر عبدالحسینی

 پدر و مادر معظم سردار شهید صادق مکتبی فرمانده گردان حمزه سیدالشهداء(ع)

 از راست: همسر یک جانباز که دختر عمه شهید صادق مکتبی و دختر خاله شهید سید محسن حسینی و دختر دائی شهید رضا اتراچالی هست و نفر دوم مادرمعظم شهید رضا اتراچالی”

مادر معظم شهید عبدالرسول جعفر آبادی، که شهید هفده سال مفقودالاثر بوده است، مادر شهید دیگر سخن نمی گوید. به لفظ و کلام دنیائی سکته، اما روزه سکوت بهتر است.

 

ـ انتظار..

کلماتی که شایسته شهیدان باشد نیافتم” پیدا کنید” واژه گان را./..

 

انتظار واقعی اینجا معنا پیدا میکند” تو دل انسان های دلتنگ”پر است از انتظار…

عکس: دیاررنج

□ دیاررنج مکتب رنج و صبوری و رهائی…

و شهادت پاداش رنج است.
همراز پروانه ها باشید

برای ارسال دیدگاه خود به پست”پیک قرارگاه”بروید”تمام

□ دیاررنج مکتب رنج و صبوری و رهائی…
و شهادت پاداش رنج است.
 همراز پروانه ها باشید