IMG_5393

این پنجشنبه ششم مردادماه نود، مهمان شهیدان: هادی. نعمت الله. حجت الله بهمنی نژاد هستیم. سه بردار؛ بسیجی در اطاعت از فرامین امام دل به خطر زدند، از خاطره مجنون گذشتند، و هر یک لیلی تر از هزار مجنون. و یکی پس از دیگری به فیض شهادت نائل گشتند. فضای خانه دلتنگی و فراق را فریاد می کند؛ آنقدر که لنز دوربین ما توان درک این همه عشق و ایثار را ندارد. حس می کنم من اینجا، در این وادی خودم را پیدا یافته ام، هویت و حقیقت درونی ام به روز می شود، یک حج درونی، مقابل تصویر شهیدان شمعی است که نرم نرم می سوزد

برادران شهید: هادی. نعمت الله. حجت الله بهمنی نژاد
– پدر: حاج علیرضا بهمنی نژاد

ـ مادر: حاجیه فاطمه مازندرانی

دیاررنج از گروه بسیج تلویزونی افلاکیان؛ این پنجشنبه ششم مردادماه نود، مهمان شهیدان: هادی. نعمت الله. حجت الله بهمنی نژاد هستیم. سه بردار؛ بسیجی در اطاعت از فرامین امام دل به خطر زدند، از خاطره مجنون گذشتند، و هر یک لیلی تر از هزار مجنون. و یکی پس از دیگری به فیض شهادت نائل گشتند.

فضای خانه دلتنگی و فراق را فریاد می کند؛ آنقدر که لنز دوربین ما توان درک این همه عشق و ایثار را ندارد. حس می کنم من اینجا، در این وادی خودم را پیدا یافته ام، هویت و حقیقت درونی ام به روز می شود، یک حج درونی….
مقابل تصویر شهیدان شمعی است که نرم نرم می سوزد، توی دلم می گویم آخر این ملاقات ها مرا می کشد. بعد ندائی از عالم غیب در دلم فرو می ریزد، لحنی که پنداشتی می گوید. خوب مرا بکش راحتم کن.
پابه پای قطررات شمع، اشک های نم نم می چکد. بعد صدای پای مادر شهیدان می آید. حاج فاطمه مازندارنی. با تمام وجود عرض ارادت می کنم و سراپا عشق می شوم، پدر شهیدان که حضورپیدا می کند دست هایش را می بوسم. لبخندی میزنند. و توی دلم می گویم: این مادر. این پدر مقدس اند.

 

مادران ملکوت؛ این مادر” فاطمه مازندانی

مادر شهیدان هادی. حجت الله. نعمت الله بهمنی نژاد

 

پدر معظم شهیدان حاج علیرضا بهمنی نژاد

 

ـ شهید: نعمت الله بهمنی نژاد

متولد: ۱۳۴۴   شهادت: زمستان ۶۰   تنگه جزابه     مجرد/ محصل
وصیت شهید:
من از امام حسین و فرزندانش والاتر نیستم، که جان عزیزشان را در راه اسلام دادند، ما هم وظیفه داریم خون شهدای کربلا را با خونمان زنده نگه داریم.

ـ شهید: هادی بهمنی نژاد

متولد: ۱۳۴۹    شهادت: زمستان ۱۳۶۶    مجرد/ محصل
وصیت شهید: افراد بی ایمان در زندگی همیشه دچار معاصی می شوند و در زندگی شکست می خورند، ولی افراد با ایمان هرگز در سختی ها از پا نخواهند افتاد، بلکه مقاوم تر هم می شوند. وظیفه ما در برابر خداوند تنها رضایت او در آنچه که عمل می کنیم.

ـ شهید: حجت الله بهمنی نژاد
متولد: ۱۳۴۶   شهادت: زمستان ۶۵   عملیات کربلای پنج       مجرد/ محصل
وصیت شهید:
ستایش خدای را که ما را برای این مقام راهنمائی کرد، که اگر هدایت و لطف الهی نبود، ما خود را درین مقام نمی یافتیم، سپاس او را که مصیبت را تعالی انسان قرار داد.

□ گروه تلویزیونی بسیج
«افلاکیان»

 مستندی در قالب فاتحان شهید، برنامه ای از (پایگاه دیاررنج) در گروه بسیج تلویزیون”سیمای سبز گلستان، هر هفته پنجشنبه شبها از سیمای مرکز گلستان و مازنداران و گیلان، در سراسر دنیا روی ماهواره استانی با فرکانس ۱۰۹۸۰ وردیکال ۷/۵۳۰۰۰  قابل دسترس است.

□ دیاررنج مکتب رنج و صبوری و رهائی…
و شهادت پاداش رنج است.
 همراز پروانه ها باشید