seidd200

همچنان که می دانیم، درمان جانبازان شیمیائی یک درمان «نگهدارنده» است و جانبازان شیمیائی، بر خلاف سایر بیماران، فرصت و توان مند سازی، و پیگیری درمان شفا بخش را ندارند. از بکار گیری سلاح های شیمیائی در جنگ ایران علیه عراق، بیش از دو دهه می گذرد. عمده ترین تاَثیر سلاح های شیمیائی به غیر از «گاز سیانور» که تاثیر آنی دارد و مبارز را بلافاصله از پای در می آورد. اما تاثیر مابقی سلاح های شیمیائی، تدریجی و با تضعیف سیستم ایمنی افراد را تدریجاّ از پای می اندازد.

سعید بنی فاطمی، در حاشیه سیمینار سراسری مصدومین شیمیائی استان گلستان:

«دهه نود، دوره فرسودگی جانبازان شیمیائی ما می باشد

در حاشیه سیمینار سراسری مصدومین شیمیائی استان گلستان، سعید بنی فاطمی، مدرس کارگاه های آموزشی این سیمینار عنوان کرد: همچنان که می دانیم، درمان جانبازان شیمیائی یک درمان «نگهدارنده» است و جانبازان شیمیائی، بر خلاف سایر بیماران، فرصت و توان مند سازی، و پیگیری درمان شفا بخش را ندارند. زیرا آسیب های ناشی از سلاح های شیمیائی، بسیار جدی تر از آن است، که بتوان افراد را درمان شفابخش کرد.
از بکار گیری سلاح های شیمیائی در جنگ عراق علیه ایران، بیش از دو دهه می گذرد. عمده ترین  تاَثیر سلاح های شیمیائی به غیر از «گاز سیانور» که تاثیر آنی دارد و رزمنده را بلافاصله از پای در می آورد. اما تاثیر مابقی سلاح های شیمیائی، تدریجی و با تضعیف سیستم ایمنی، افراد را  تدریجاّ از پای می اندازد.
جانبازان ما در دهه شصت، مرحله مواجه با مواد شیمیائی و در دو دهه  هفتاد و هشتاد، مرحله مقاومت  را تجربه کردند. هم اکنون جانبازان ما با آسیب های جدی ریوی و فیزیکی همراه هستند و مشکلات شدید ریوی، که بسیار هم خطرناک است. با آن موجه اند.  از طرفی مشکلات گوارش و بینائی نیز در مصدومین ما رو به رشد است، و احتمال می رود، اگر کل جامعه به جانبازان شیمیائی توجه و حساسیت بیشتری نشان ندهند،
« دهه نود دوره فرسودگی جانبازان شیمیائی ما می باشد.»
تحقیقات موردی بر روی برخی از جانبازان شیمیائی ما نشان می دهد که دوره مقاومت و فرسودگی در جانبازان شیمیائی ما به شدت تحت تاثیر تفاوت های فردی آنان هست.
به این معنا که جانباز در مواجهه با این پدیده، یا در مواجه با این جر احت، در رژیم درمانی، رژیم غذائی، ورزش، مطالعه، و تعاملات بین فردی چگونه عمل می کند. در مطالعات ما جانبازان شیمیائی که در فرایند درمانی خود، ورزش مطالعه و تعاملات بین فردی را توسعه می دهند دیرتر به مرحله فرسودگی مبتلا می شوند.
ما می دانیم که عمده ترین اهداف دکترین جنگ عراق در کاربرد سلاح های شیمیائی علیه ایران، از به زانو در آوردن مبارزان ما در وضع آنی و تدریجی بوده است. اما جانبازان ما با آموزش مهارت های لازمه می توانند روش های تسلط بر مصدومیت را بیاموزند، مهمترین حسن این همایش ها، دستیابی به روش های تسلط بر مصدومیت های سایر تروماهای ناشی از جنگ است.

نویسنده: سعید بنی فاطمی

 

جانباز شیمیائی و نویسنده و پژوهشگر دفاع مقدس

 

□ دیاررنج مکتب رنج و صبوری و رهائی…
و شهادت پاداش رنج است.
 همراز پروانه ها باشید