00321

جشنواره  بين المللي وبلاگي نامه اي به كودكان غزه “به همت معاونت فرهنگي و اجتماعي شهرداري منطقه ۱۴ تهران و سايت ديارر رنج برگزار و در ۲۲ بمهن پايان گرفت.تعداد ۳۶۰ اثر به دبيرخانه اين جشنواره ارسال گرديد. استاد ابوالفضل درخشنده مسئول هئيت داوران

اين جشنواره برگزيدگان جشنواره را اعلام نمودند .از ميان ۳۶۰اثر رسيده رسيده از کشورهاي قطر،اندونزي،‌امريکا ،لبنان ،پاکستان و ايران تعداد ۲۰۰ اثر برتر و قابل بررسي به هئيت داوران ارجاع و هئيت محترم جشنواره با سه دوره برسي سه اثر برتر را معرفي نمودند.  درمدت محدود برگزاري جشنواره نامه اي به كودكان غزه”علاوه بر مخاطبان زيادي كه به همراه داشت. حدود۵۸۰۰ بار اين جشنواره در گوگل جستجو گرديده است.در ضمن بازتاب خبري خوبي  اين جشنواره در خبر گزاري ها و وبلاگ ها و سايت ها ي تحليلي و شخصي داشته است. لازم به ذکر است اين جشنواره به همت معاونت فرهنگي و اجتماعي شهرداري تهران منطقه۱۴ و سايت دياررنج “برگزار و رييس هيپت داوران را ابوالفضل درخشنده بر عهده داشتند.

معاونت فرهنگي اجتماعي شهرداري منطقه ۱۴ تهران

و همکاری سایت دیاررنج

بازتاب خبري

 خبر گزاری قرانی

http://www.iqna.ir/fa/news_detail.php?ProdID=365328

      خبر گزاري فارس

       http://www1.farsnews.com/newstext.php?nn=8710161147

خبر گزاري نويد شاهد

   http://shahed.isaar.ir/fa/index.php?Page=definitionnews&UID=189876

 آفتاب

 http://aftab.ir/news/2009/jan/04/c8c1231070000_fair_exhibition_iran_festival.php

حيات

http://www.hayat.ir/?page=showbody_news&row_id=38431

 آگاهسازي

http://www.agahsazi.com/article.asp?id=2209&cat=5

                                      خبر گزاري قراني

  http://www.iqna.ir/fa/news_detail.php?ProdID=344420

خبر گزاري وبلاگ نويسان

     http://moslemblog.mihanblog.com/post/1210

پايگاه وبلاگ نويسان ارزشي

http://www.pw-arzeshi.com/index.php

بلاگ  نيوز

http://weblognews.ir/?p=890

جهاد دانشگاهي

http://qurancity.ir/tabid/443/articleType/ArticleView/articleId/629/——.aspx

تخريب چي دوران

http://abolfazl2321.persianblog.ir/

اسلام در اروپا   سازنده لو جشنواره

http://islamineurope.ir/?p=1760

راوي اخبار

http://www.ravy.ir/content1596374.html

شيعيان

http://www.shiayan.ir/link.php?link=www.diareranj.ir

قطره

http://www.ghatreh.com/news/2466940.html

انديكس ايران

http://www.indexiran.ir/directory/linkpreview.aspx?linkid=6467

□ دیاررنج مکتب رنج و صبوری و رهائی…
و شهادت پاداش رنج است.
 همراز پروانه ها باشید