آه کشید عمیق و طولانی … گفتم: تو کی هستی؟ گفت: من دعای تو هستم! گفتم: من کی به خدا گفتم که آه بفرست برایم؟ گفت: من خود تو هستم! گفتم: چی؟ تو کی من شده ای؟ .. حخندید و آهی کشید گفت: به تنهائیت نگاه کن …. چقدر بی مرزی!

بی همین سادگی… من یک آه شدم …

من کی آه شدم…؟

آه کشید عمیق و طولانی …

گفتم: تو کی هستی؟

گفت: من دعای تو هستم!

گفتم: من کی به خدا گفتم که آه بفرست برایم؟

گفت: من خود تو هستم!

گفتم: چی؟

تو کی من شده ای؟

خندید و آهی کشید گفت: به تنهائیت نگاه کن

چقدر بی مرزی!

بی همین سادگی

من یک آه شدم

یک آه مثل تو  مثل آفتادب مثل یک نقطه … چقدر دلم برایت تنگ شده …


□ دیاررنج مکتب رنج و صبوری و رهائی…
و شهادت پاداش رنج است.
 همراز پروانه ها باشید