dsc00154pb

به گزارش پایگاه “دیاررنج” در دیدار و نشست صمیمانه مهندس زریبافان معاون محترم ریاست جمهوری و رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور و هئیت همراه جناب آقای دکتر سید رضا مومنین، معاون فرهنگی سازمان بنیاد شهید کشور به اتفاق ریاست محترم سازمان بنیاد شهید امور ایثارگران استان گلستان جناب آقای محمد جهانی با خانواده معظم شهیدان، نخبگان و سرآمدان شاهد ایثاگر و معتمدین معین استان که با هماهنگی مسئول دفتر نخبگان شاهد و ایثارگر استان گلستان جناب آقای مهندس یوسف جعفری، این دیدار و نشست صمیمانه صورت گرفت.

ابتدا ریاست محترم بنیاد شهید گلستان آقای محمد جهانی در سخنرانی کوتاه از حضور مهندس زریبافان و دکتر مومنین در میان خانواده ایثاگران و نخبگان استان و این نشست صمیمانه تقدیر تشکر نمود و همچنین از خدمات شایسته مهندس زریبافان در بنیاد شهید تقدیر و تشکر کرد و در پایان راهکارهای مناسب را در ادامه خدمات رسانی به جامعه هدف به عرض معاون محترم ریاست جمهوری رساند.
پس از دیدار صمیمانه مهندس زریبافان با خانواده شهیدان و نخبگان، در سخنرانی خود راهکارهای آینده را در جهت خدمت رسانی به این قشر محترم، و موضوع فرهنگی را نیز که از دغدغه های بزرگ جامعه هدف هست راهکارهای خوبی ارائه نمود.

در پایان دکتر سید رضا مومنین ساعتی را در جمع نخبگان و خانواده شهیدان، به درد دلهای آنان با دل و جان گوش فرا داده و نسبت به پیگری مشکلات فرهنگی جامعه نخبگان شاهد و ایثارگر، در دستور کار خود قرار دادند. در پایان مجلس نیز خانواده شهیدان و ایثارگران از حضور معاون محترم رئیس جمهوری جناب آقای مهندس زریبافان و دکتر سید رضا مومنین که با دل و جان به درد و دل هایشان گوش فرا دادند تقدیر و تشکر کردند.

 

 جناب آقای دکتر مومنین معاون محترم فرهنگی بنیاد شهید کشور

 

نشست معاون رئیس محترم جمهوری، دکتر زریبافان با خانواده معظم شهدا و نخبگان شاهد

 

 

مدیر کل محترم سازمان بنیاد شهید و امورایثارگران استان گلستان

 

دیاررنج

فرهنگ، هنر و ادبیات مقاومت

حکایت شهادت همچنان باقیست

 

□ دیاررنج مکتب رنج و صبوری و رهائی…
و شهادت پاداش رنج است.
 همراز پروانه ها باشید