جنگ که پایان گرفت، سازندگی که آغاز شد، رزمندگان بسیجی که به خانه های خویش باز گشتن، براین پندار بودیم که برای همیشه دشمن رفته است و ما در آرامشی عمیق زندگی خواهیم کرد. کم کم زندگی زدگی آغاز شد. شکم های سیر، خواب عصر همه را ربود. غفلت زدگان، غفلت زده تر شدن، خواب ربودگان خواب زده تر دشمن اما نخوابیده و در پشت دروازه های دل جوانان ایرانی به کمین نشسته است.

با خیزشی نرم چون مار بر سرآستین نسل نو خانه کرد.کم کم رزمندگان نیز خود  دچار خواب زدگی شدن هیچ کس دشمن خفته را در پشت دروازه ها جدی نگرفت شهدا فراموش شدن، همرزم شهدا هر آنچه ازحماسه هشت سال دفاع مقدس در سینه داشتن بایگانی کردن، همه گرفتار در بند زندگی لو کس، جمعی دیگر ازین مردان حماسه ساز  در بند فقر، خاموش در کنج  فراوشی،  روزنامه ها سیاسی شدن ، هر کس بر اریکه قدرت جدالی داشت، بر سر پیروزی حزبی شان، جوانان را جدی نگرفتند. فرهنگ مبتذل غرب ذره ذره وارد شد. دولت سازندگی سرگرم باز سازی ویرانه های ناشی از جنگ  و غفلتی سنگین از مقوله فرهنگی  و آنگاه بستری مناسب برای هجوم فرهنگی دشمن، تفکری تکنوکراتی و فن سالارانه و روشنگری در گفتگوی تمدت ها جایگزین فرهنگ مبتنی بر زهد و تقوا شد. تفکر بسیجی رفته رفته رو به فراموشی رفت، تنها تفکر بسیجی را مختص یک دوران فراموش شده، دوران جنگ میدانستن، لیبرالیسم فرهنگی درین میانه جان گرفت. رسانه های ضد دینی و ضد اخلاقی چون قارچ روئیدند و این هجمه عظیم فرهنگی  شکل گرفت و در پس آن اعتقادات مذهبی مردم را نشانه گرفت. درین شرایط خطیر که هیچ کس متوجه تهاجم سنگین فرهنگی دشمن نبود. رهبر فرزانه انقلاب این دیدبان بصیر  پس از نشانه های اولیه این تهاجم زنگ هشدار را به صدا در آوردن و همه را از مردم تا مسئولین  را متوجه این نقطه آسیب نمودند درین راستا آقا فرمودن: در حال حاضر، يك جبهه بندي عظيم فرهنگي كه با سياست و صنعت و پول و انواع و اقسام پشتوانه ها همراه است، مثل سيلي راه افتاده، تا با ما بجنگد.جنگ هم جنگ نظامي نيست، بسيج عمومي هم در آن جا هيچ تأثيري ندارد. آثارش هم به گونه اي (است) كه تا به خود بياييم گرفتار شده ايم. ازین سو مقام معظم رهبری بار ها توصیه فرمودند نصیحت کردند خون دل خوردند بر موضوع تهاجم فرهنگی به جد و به قوت مطرح و اين هشدار، اولين واكنش مقام معظم رهبري به غفلت احتمالي مسئولين فرهنگي در آينده بود. بخش مهمي از همت رهبري معظم انقلاب در اين مقطع چندین ساله، مصروف بيدارگري ها و توجه دادن عموم مردم و مسئولين فرهنگي و امنيتي به شكل گيري جبهه جديد دشمن، و تهاجم ناپيداي آنها در حوزه فرهنگ، اخلاق و دين؛ و تبيين ابزارها و اهداف اين تهاجم؛ و بيان ماهيت تهاجم فرهنگي و تفاوت آن با تبادل فرهنگي شد و باز فرمودند: ۱- عناصر فرهنگي جامعه هر كه هستند، هر چه هستند، چه وابستگان به دانشگاه ها، چه وابستگان به حوزه هاي علميه و چه ديگران  بايد بدانند كه امروز دشمن بيشترين همت خود را روي تهاجم فرهنگي گذاشته است. من به عنوان يك آدم فرهنگي اين را عرض مي كنم، نه به عنوان يك آدم سياسي، الان يك كارزار فكري و فرهنگي و سياسي در جريان است. هر كس بتواند بر اين صحنه ي كارزار و نبرد تسلط پيدا كند، خبرها را بفهمد، احاطه ي ذهني داشته باشد و يك نگاه به صحنه بيندازد، برايش مسلم خواهد شد كه الان دشمن از طرق فرهنگي، بيشترين فشار خود را وارد مي آورد، كم هم نيستند قلم به مزدها و فرهنگي هاي دين و دل و وجدان باخته و نشسته پاي بساط فساد استكبار، چه غالباً و اكثراً در خارج از كشور و چه تك و توكي در داخل كشور ، كه براي مقاصد استكباري قلم هم بردارند، شعر هم بگويند، كار هم بكنند و دارند مي كنند. نبرد فرهنگي را با مقابله به مثل مي شود پاسخ داد. كار فرهنگي و هجوم فرهنگي را با تفنگ نمي شود جواب داد. تفنگ او، قلم است، اين را مي گوييم، تا مسئولين فرهنگ و كشور و كارگزاران امور فرهنگي در هر سطحي و شما فرهنگيان عزيز  اعم از معلم و دانشجو و روحاني و طلبه و مدرّستان، تا دانش آموزتان و تا كساني كه در بيرون اين نظام آموزشي كشور مشغول كارند احساس كنيد كه امروز، سرباز اين قضيه شماييد و بدانيد كه چگونه دفاع خواهيد كرد و چه كاري انجام خواهيد داد. مثل جنگ نظامي، چشم ها را بايد باز كرد و صحنه را شناخت. در جنگ نظامي هم، هر طرفي كه بدون شناسايي و ديده باني و بدون دانستن وضعيت دشمن، چشمش را ببندد، سرش را پايين بيندازد و جلو برود، شكست خواهد خورد. در جنگ فرهنگي هم، همين طور است. اگر ندانيد كه دشمن كار مي كند يا از آن كه مي داند، فرمان نبريد، از فرمانده ي فرهنگي دستور نگيريد، يا او از نيروي شما استفاده نكند و مانور و سازماندهي را درست انجام ندهد، پشت سرش شكست است. امروز به نظر من، از همه خطرناك تر در داخل، روش هاي فرهنگي است. از اساسي ترين مسايل ما، مسايل فرهنگي است و من احساس مي كنم كه در زمينه ي اداره ي فرهنگ اسلامي اين جامعه داريم دچار يك نوع غفلت و بي هوشي مي شويم ، يا شده ايم،  كه بايستي خيلي سريع و هوشيارانه آن را علاج كنيم.( مقام معظم رهبری )
فرهنگ ایثار و روحیه شهادت طلبی در حال افول قرار گرفت. بجای ان فرهنگ دنیا زدگی و هجوم همه جانبه دشمن بر شکستن این فرهنگ که البته موفق هم بوده است. نسل سومی ها باید شرایط را برای شکست دشمن در بحث فرهنگ بطور جد دنبال کنند. درک شهدا و فرهنگ نامه حماسه هشت سال دفاع مقدس مهم ترین ابزار درین موضوع هست که باید جوان ایرانی صحنه را خالی نکند. دشمن تمام قوت خود را در شکست این روحیات شهادت طلبی معطوف کرده است. انها از ایثار از روحیه شهادت طلبی میترسند. نسل سومی ها بسیجیان مخلص  متوجه موضوع خواهند شد. فرهنگ شهادت و روحیه شهادت طلبی در میان جوانان فلسطینی بزرگترین تهدید برای اشغال گران قدس است. امریکا  دشمن بزرگ ملت مظلوم ایران نیز از همین  روحیات میترسد. جنگ هشت ساله  نیز با همین  روحیات به پیروزی رسید
رزمندگان بسیجی دوران جنگ امروز وظیفه ای سنگین تر دارند جبهه وسیع دشمن  نباید بگذارند سل سومی ها در پاتک سنگین دشمن صدمه ببینند. همرزمان شهدا باید در هر محله یک ستاد مقاومت به نام همرزمان شهیدشان ایجاد و اسوه های  دفاع را به نسل امروزی منتقل کنند. در بعضی جا ها مشاهده میشود نسل سومی ها در ترویج فرهنگ شهدا  مصمم تر از رزمندگان هستند.

 غلامعلی نسائی
□ دیاررنج مکتب رنج و صبوری و رهائی…
و شهادت پاداش رنج است.
 همراز پروانه ها باشید