حرم مطهرشهداي گمنام قم، نه بگذار جور دیگری از شهدای گمنام قم بگویم! حرم مطهر شهدای غریب و گمنام! گمنامی و غریبی که ار بی تدبیری و غفلت و بی توجهی عده ای از مدیران و مسئولان و متولیان این شهر مذهبی به طرز دلخراشی  دارد بسوی فراموشی سوق داده می شود! اکنون مگر میتوان بر آن غفلت نام نهاد یا از بی تدبیری مسئولانش سخنی به میان آورد. مگر نه این است که شهدا خود تاریخ  این سرزمین هستند و شهدای گمنام نیز قسمتی غریب ازین تاریخ، شهدای گمنامی که هر یک خود مجموعه ای از دلواپسی ها و انتظار مادران داغدیده، پدران و فرزندان و برداران و خواهرانی که تا ابد دل به انتظار سپرده اند.

چه سوگواری دلخراشی است این سوگواری ابدی،
آیا به نظرشما این عدم توجه به حرم شهدای گمنام قم آن هم دریک شهرمذهبی از غفلت است از بی تدبیری مدیرانش هست؟
شما خودتان قضاوت کنید؟

اما در همین شهر اگر گوشه ای از یک پارک، سینما، یا جاهای مرفع نشین آن دچار چنین بی نظمی شود خود مسئولان این شهر آن را قصه می کنند و آن قصه را در بوق و کرنا، که در مقایسه با بی محلی به مزار شهدای  گمنام قم دل هر دردمند و عاشق به شهدا و امام و رهبری را می شکند و به درد می آورد و می سوزاند! من دیگرچه می توانم  بگویم! دیگر چگونه میتوانم بنویسم که نه به وصف آید و در کلام بگنجد و نه قلم تاب ضجه های دلم را دارد.
می دانید مردم؟
فراترازغفلت و بی تدبیری  و بی محلی و بی توجه ای چیست؟
جز خیانت!
خیانت به تاریخ این سرزمین به آرمان ها به ارزش ها به هویت من و شما!
مگر شهداء هویت سرزمین ما نیستند. مگر پاره تن تاریخ ما نیستند
اینجا اشاره ای کوتاه دارم به بازماندگان جنگ در اروپا می دانید! پس از جنگ جهانی اول در اروپا وقتی از طرف مدیران و مسئولان یادمان های بجا مانده از جنگ مورد بی عاطفگی و بی مهری مسئولان وقت قرار گرفت  نویسندگانی دلسوز به تاریخ خویش بودند که با تشکیل انجمن های مختلف و بصورت خود جوش از یاد مان های خویش حراست کردند و نگذاشتند تاریخ شان به فراموشی سپرده شود.ما اینجا با این همه آثار از دفاع مقدس و بودجه ها و امکانت دولتی تنها شعارش را می دهیم و همایش و معرفی نرم افزار و صرف شام و نهار و دسر و فاتحه …!

اگرکتابی نوشته می شود قبل از نگارش آن به جایزه اش می اندیشیم به رتبه اش، مبلغی که باید همراه سکه های باد آورده که بعد به بادمان بدهد. بعد هم ایمان هم عقیده و آرمان و هویت مان را به مشتی زر فروخته ایم! برای زر نوشته ایم و برای سکه ها و باید نام چنین ادم های را رز نوشت گذاشت تا نویسنده دفاع مقدس! و در تاریخ ثبتش کرد.
آیا تمامیت یک خیانت آشکار نیست به ارزش ها به آرمان های بر حق شهداء وا مصیبتا  روز قیامت چه پاسخی داریم در برابر خداوند و شهداء و دردمندانی بجا مانده از جنگ! مادران داغدیده به  سوگواران به سوگ نشسته ابدی!
براستی چه کسی پاسخ گوی آن خواهد بود؟
آری حرم مطهر شهدای گمنام غریب قم که دریکی از مناظر طبیعی در نقطه ای مرتفع و مشرف به شهر قم قرار گرفته و این منطقه،  تنها محل توریستی و تفریحی شهر قم  است که بدون امکانات دولتی و تلاش مدیران بی تدبیر این شهر که و فقط  تنها به یمن وجود شهداء گمنام است  که مردم را به سمت  خویش می کشاند. ازین روهر روز بیشتر از دیروز حرم مطهر این قدیسان الهی،  این شهدای غریب و گمنام به لحاظ بی توجهی و بی محلی  برخی از مسئولان، دست خوش بی نظمی و دست اندازی قرارمی گیرد. بناست انگار واقعا  در حاشیه هم  قرار بگیرد و یا همانند یکی  از شهرهای  شمالی روی  آن سدی  بسازند و یا اصلا به خودشان جرات بدهند و تخریبش کنند! چه بگویم…؟
وای به ما، دیگرچه می توان گفت؟  این مسئولان بی تدبیر در برابر اشک های مادران چشم انتظار دربرابرملت وخدای متعال ومقام معظم رهبری  واقعا چه پاسخی  دارند. واقعا  اگر یکی از همین شهداء به خوابشان در آیند انها چه خواهند گفت!؟ چه پاسخی…؟
مگرنه این است که بزرگترین دغدغه مقام معظم رهبری  خود حفظ حرمت شهیدان و فرهنگ ایثاروشهادت است. و این همه  بودجه های  دولتی که در سفر های استانی برای آبادانی قم و ایجاد اماکن تفریحی و اقامتی برای زائرین  و … تصویب می شود و در دست نهاد ها و مدیران شهر قرار می گیرد پس علت این بی توجه ای به  شهدای گمنام و غریب قم  از چیست؟
انگار راهی نمانده  جز اینکه بگوییم  این شهر تنها از بی تدبیری  مسئولانش در رنج و عذاب است! و این خو.د مصیبتی است بزرگ نابخشودنی و جبران نا پذیر پس چه باید کرد؟
روزهای جمعه که قم و جمکران ساعات  پر ترافیک و پر مسافر زائرینش را سپری می کند واقعا ایجاد جمعه بازار در محدوده حرم مطهر شهدای  گمنام  قم  در پائین  کوه  خضر نبی  و نیز درمسیر پرتردد  جمکران که  اوضاع  آشفته و نا بسامانی را بوجود می اورد و به رغم  اعتراضات متداوم زائرین و مجاورین این محدوده تا کنون ترتیب  اثری  داده نشده است و تنها دست  آورد این  معمای پیچیده همین نارضایتی ها و اعتراضات  مردمی است  و ناراضی ساختن زائرینی  که می توان در یک کلام بی تدبیری مسئولان قم نامش نهاد.!
شایسته است که مدیران قم از خواب غفلت باز آمده  و هر چه زود تر اقدام نمایند در این صورت لازم می دانیم که این نگرانی  و دلواپسی ها را  و بی تدبیری  را به مسئولان  رده بالا منتقل و یا از طریق مردم حزبالله و دلسوزان واقعی نظام چاره ای اندیشه کرد.
امید است مدیران  این استان هر چه سریع تر اقدام نمایند درین صورت ما نیز ساکت نخواهیم نشست

نویسنده : غلامعلی نسائی

 (قرارگاه فرهنگی پاتق شهداء گلستان)
*لشکر خط شکن ۲۵ کربلا*
پایگاه دیاررنج