مهمان یک بچه جنگ دیگریم. باز یک باز مانده دیگر،ما که گروه افلاکیان، بسیج تلویزونی و بنیاد شهید استان گلستان، او که میزبان دل ماست، یک جانباز شیمیائی، پاسدار اسلام، حاج غلامعلی مرگدری نژاد، اهل روستائی در شمال ایران، تخریبچی گردان اخلاص، تیپ ۴۵ جوادالائمه، مدت حضور در جبهه ۳۲ ماه، عضو رسمی سپاه گلستان، عجب حکایتی دارد این مین ضد نفر، عجب حالی، پا هایش که قطع شد، باب بهشت برایش باز شد. او ماند و تنهائی و خط فیکسش با خدا و رفقای شهدش، شور است و حکایت دل، ما بودیم و حاج غلامعلی و این همه دلتنگی، برای لحظاتی دلخوش کردیم به باب بهشت، که راهش را بر ما گشود. کاش می شد تمام روزگار مانده را پای دل رزمنده گردان اخلاص نشست. دمی هم شما با ما باشید، پای دل دلتنگی… دیاررنج

دیاررنج هر هفته مهمان یک پروانه و هر دو هفته یک بار هم یک پروانه مهمان دیاررنج است، ما این هفته با بچه های گروه تلویزونی بسیج، گروه افلاکیان، مهمان یک پروانه دیگر، یک رزمنده دفاع مقدس، که یک پایش را در  سرزمین دلدادگی هاش، سرزمین آرزو هاش جا گذاشت…….

جانباز شیمیائی حاج غلامعلی مرگدری نژاد… رزمنده گردان اخلاص…

مهمان یک بچه جنگ دیگریم. باز یک باز مانده دیگر،ما که گروه افلاکیان، بسیج تلویزونی و بنیاد شهید استان گلستان، او که میزبان دل ماست، یک جانباز شیمیائی، پاسدار اسلام، حاج غلامعلی مرگدری نژاد، اهل روستائی در شمال ایران، تخریبچی گردان اخلاص، تیپ ۴۵ جوادالائمه، مدت حضور در جبهه ۳۲ ماه، عضو رسمی سپاه گلستان، عجب حکایتی دارد این مین ضد نفر، عجب حالی، پا هایش که قطع شد، باب بهشت برایش باز شد. او ماند و تنهائی و خط فیکسش با خدا و رفقای شهدش، شور است و حکایت دل، ما بودیم و حاج غلامعلی و این همه دلتنگی، برای لحظاتی دلخوش کردیم به باب بهشت، که راهش را بر ما گشود. کاش می شد تمام روزگار مانده را پای دل رزمنده گردان اخلاص نشست. دمی هم شما با ما باشید، پای دل دلتنگی… دیاررنج

دمی هم شما با ما باشید، پای دل دلتنگی های ما

با ما مهمان پروانه ها باشید.

حمید درباری کار گردان افلاکیان
بچه های گروه تلویزونی بسیج” افلاکیان
حاج غلامعلی جانباز می رود که قسمتی از وجودش را در بهشت ودیعه بگذارد…

و اینچنین نیز شد… و این غلامعلی قصه ما قسمتی از وجودش را به ودیعه گذاشت. و امروز مقابل دوربین ما نشسته است تا دلتنگی هایش را با ما دمی باز بگوید. اهل ولایت است و دل باخته کوی عشق…. او درین سیاره رنج  اکنون برای رفتن به بهشت لحظه می شمارد …. تا تو یاد بگیری که درین سیاره رنج باید صبور ترین انسان ها باشی……..

و تیر بار مجازی ما این مرد جنگ را به سمت خاکریز ها وسط معرکه جنگ سوق می دهد.

حاج غلامعلی همسفری دارد درین راه که از راه باز نماند…همسفرش می گوید آمده ام که  راه بهشت را  در مشقت ها و سختی ها بیابم … تا تو یاد بگیری که بهشت را به بها می دهند نه به بهانه….
بهای بهشت همسفر حاج غلامعلی …. پا های چوبی است که نردبانی خواهد بود به آسمان…..

آری تو بدان که بهشت را به بها می دهند نه به بهانه
. . . . . . .

بنیاد شهید استان گلستان
و
“افلاکیان ”
گروه بسیج تلویزیونی

 و

دياررنج
قفسي تنگ به وسعت دنيا
حکایت شهادت همچنان باقیست.
حاجات تون روا
التماس دعا
همراز پروانه ها باشيد
لطفا نظر خود را در خصوص این برنامه افلاکیان برای ما در قسمت بالای سایت” تماس باما” ارسال کنید.

 

□ دیاررنج مکتب رنج و صبوری و رهائی…
و شهادت پاداش رنج است.
 همراز پروانه ها باشید