004094dsdf

بخش اعظم قرآن كريم را آياتي تشكيل مي‌دهند كه جنبة عملي دارند و ما بايد خود را با آن‌ها زينت دهيم. از اين رو است كه خداوند در آية دوم سورة «اعراف» مي‌فرمايند: «از آن‌چه كه از جانب پروردگارتان برايتان نازل شده است، پيروي كنيد.» عظمت و نورانيت قرآن به‌حدي است كه غير مسلمانان نيز به تأثير عميق آن اقرار كرده‌اند.

ماهنامه امتداد منتشر کرد.

به‌راستي پذيرفتني است كه كسي بگويد من مسلمانم، ولي در رفتار و گفتار او هيچ اثري از قرآن ديده نشود؟ ما در اين نوشتار و در هر شماره، شما را با آن دسته از آيات كه مي‌توان به آن‌ها جامة عمل پوشاند، آشنا مي‌كنيم.

بخش اعظم قرآن كريم را آياتي تشكيل مي‌دهند كه جنبة عملي دارند و ما بايد خود را با آن‌ها زينت دهيم. از اين رو است كه خداوند در آية دوم سورة «اعراف» مي‌فرمايند: «از آن‌چه كه از جانب پروردگارتان برايتان نازل شده است، پيروي كنيد.»

عظمت و نورانيت قرآن به‌حدي است كه غير مسلمانان نيز به تأثير عميق آن اقرار كرده‌اند. نكند بهرة ‌ما از قرآن اندك باشد؟ «دين استالي» يكي از متفكران غربي مي‌گويد: «تأثيرات معنوي قرآن، قانون‌نامة مسلمانان، عميق‌تر و شايسته‌تر از كتاب مقدس مسيحيان است.»

«اقبال لاهوري» در اين‌باره چنين سروده است:

چون مسلمانان اگر داري جگر

در ضمير خويش در قرآن نگر

چون كهن گردد جهاني در برش

مي‌دهد قرآن، جهاني ديگرش

خداوند در آية ۱۲۱ سورة مباركة «بقره» مي‌فرمايد: «كساني كه كتاب آسماني به آن‌ها داده‌ايم، آن را چنان‌كه شايستة آن است، مي‌خوانند.»

مرحوم علامه «طباطبايي»(ره) در جلد يك تفسير نوراني «الميزان» در ذيل آيه، روايتي از امام صادق(ع) آورده‌اند. امام فرموده است: «منظور اين است كه آيات قرآن را بادقت و شمرده بخوانند و حقايق آن را بفهمند و به احكام آن عمل كنند… به دستورهايش گردن نهند و از آن‌چه نهي كرده، بپرهيزند. به خدا سوگند، منظور، حفظ كردن آيات و ياد گرفتن حروف و تلاوت سوره‌ها و فراگيري اعشار و اخماس نيست؛ منظور تنها اين است كه در آيات قرآن بيانديشيد و به احكامش عمل كنيد.»

به‌راستي ما با اين دسته از احاديث، كه تعداد آن‌ها كم هم نيستند، چه بايد بكنيم؟ ما بايد به‌طور كلي نگرشمان را به قرآن و شيوة استفاده از آن عوض كنيم.

دستورات عملي قرآن كريم

خداوند در آية ۱۰ از سورة مباركة «اعراف» مي‌فرمايد: «و شما چه اندك شكر مي‌گذاريد.»

هم‌چنين در آية ۶۹ مي‌فرمايد: «نعمت‌هاي خدا را به ياد آوريد.»

و در آية ۷۴ نيز مجدداً، تأكيد مي‌فرمايد: «نعمت‌هاي خدا را ياد كنيد.»

در آية ۱۴۴ خطاب به حضرت موسي(ع) فرمان مي‌دهد كه، از سپاس‌گذاران باشد.

همة ما در طول زندگي، همواره از نعمت‌هاي بي‌حد خداوند برخوردار بوده‌ايم. ما بايد با يادآوري و تفكر دربارة اين نعمت‌ها، شكر آن‌ها را به جا آوريم، تا به‌واسطة شكر، نعمت‌ها دوام يابند و بلكه زيادتر گردند. اين وعدة خداوند متعال در قرآن كريم است كه اگر شكر كنيد، زياد مي‌كنيم.

بنابراين در همين راستا امام عصر(عج) فرموده‌اند: «مهم‌ترين و واجب‌ترين مستحبات، سجدة شكر است.»

خداوند در آيات فراواني فرمان شكرگذاري را داده است كه اين عمل نبايد از ديد ما مورد غفلت واقع شود.

دستورات عملي «نهج‌البلاغه»

حضرت علي(ع) در وصيت‌نامة خود، به فرزندشان امام حسن مجتبي(ع)، دستور مي‌دهند كه: «اياكَ ان تذكر مِن الكلام ما يَكون مُضحِكاً»؛ از گفتار خنده‌آور سخت بپرهيز.

و در همين نامه مي‌فرمايند: «فرزندم! بكوش كه اين وصيت مرا دريابي و مبادا كه از آن ساده بگذري.»

و در خطبة «همام» مي‌فرمايند: «وَ اِن ضحك لَم يعل صَوته»؛ انسان متقي، صدا را به خنده بلند نمي‌كند.

دستورات عملي از صحيفة سجاديه

امام سجاد(ع) در دعاي پنجم به خداوند عرض مي‌نمايد: «خدايا بر محمد(ص) و آل پاك او درود فرست و سلامت دل‌هاي ما را در ياد عظمت و بزرگي خودت قرار بده و آسايش تن و سلامتي بدن ما را به شكر نعمت و سپاس‌گذاري خود قرار ده و زبان ما را در راه وصف نعمت‌هاي خويش گويا و آزاد قرار بده.»

به قلم: محمدرضا رمزي‌اوحدي

دیاررنج رزمنده دیروز در جبهه فرهنگی امروز
طبقه بندی: فرهنگ، هنر و ادبیات مقاومت

همراز پروانه ها باشید

□  برای ارسال نظرات خود از منوی بالای سایت‌« تماس با ما » استفاده کنید

□ دیاررنج مکتب رنج و صبوری و رهائی…
و شهادت پاداش رنج است.
 همراز پروانه ها باشید