babae-RSTM515

دیگر آن بی بی سی تنها نیست. قفسی برای برای پرواز هست، که در شبکه یک پخش می شه… مضحک تر از نقدهای”BBC” این همچون سرو” در این شبکه دو خودمان… وسط معرکه جنگ”عشق بازی”مجازی… نقدی که در هیچ دیوار بتونی نم نخواهد داد.” کجاست گوش شنوا… پس بگذارید برای فهم و درک بیشتر از آیات وحی الهی در واقع نگری و ایمان بهره مند بشویم. پندارها، پیش داروی، تمایلات انحرافی از نفسانیت؛ حب و بغض هایش مانع از درک و دید واقعیت نگردد… در آن صورت جز وارونگی حقیقت حاصل نخواهد شد.

بر همین محتوا یکی از مهم ترین تقاضائی که معصومین(ع) از خدای متعال داشتند این بود: که خدایا واقعیت ها را آن گونه که هست به ما نشان بده، به زبان حقیقت آن واقیعت… این حالت بدون ایمان قلبی به خدا درک نمی شود، چرا که هوا و هوس های سرکش و تمایلات انحرافی نفسانیت، بزرگترین مانع در درک آن است و رفع این حجاب جز در تقوا و مهار هوای نفسانی امکان پذیر نیست… آنهائی که بر لودگی و بی بند و باری بر الفاظ سخیف، برهنگی کلمات، استفاده از ابزار سخیف در ارائه اندیشه خود آن را تمدن می نامند، باید بدانند که جز بی مرزی اخلاقی هیچ چیز دیگری به همراه ندارد….

هفته ائی که گذشت این لامذهب،”BBC“در یک مستندتلویزیونی، عکاسی را جلوی دوربین گذاشته بود” وراجی هایش، همان قدر آتش ام زد! که بعضی از نویسندگان جنگ می زنند، جنگ ایران و عراق… همین خودی ها… افراد دیگری هم هستند؛ همین ها که دیروز تصویر شهدا را می گذاشتند؛ امروز تصویر بچه قرتی ها رو نمایش می دهند. فرمانده گردان حمزه سیدالشهداء سرادر شهید محمد ملک می گفت: ای کاش امروز شهید می شدیم، باز فردا دوباره زنده می شدیم، هزار بار کشته می شدیم، هزار بار زنده می شدیم…

عجب دردی خدا…!

هم باید شهید بشوی تا فردا بماند..

هم باید زنده بمانی تا فردا کشته نشود…

تا فردا را نکشند… تو بایدبمیری تا فردا نمیرد… بردار من خواهر من؛ امروز مصداق فرداء فرمانده گردان حمزه سیدالشهداست…  امروز را کشته می بینم…. عجب دردی خدا…..! می بینم، که امروز را سر بریده اند.! آنکه فهمید… فرمانده گردان حمزه سیدالشهداء… فرمانده جهادی کرببلا… آنکه نفهمید…. بگذار در ادامه از بد اخلاقی، دورغ پردازی (“BBC) عکاسی که مدعی بود در سال های نخست جنگ، در جنگ ایران و عراق، پشت دروازه های خرمشهر حضور داشتم بگویم…گفت: در سال های نخست جنگ من عکاسی می کردم، بعد”BBC سوژه ائی را هم زمان با سخن پراکنی های مزدورانه این عکاس، این مدعی دروغین از یک رزمنده جوان، پانزده شانزده ساله در هنگام سینه خیز،نیم نگاه آن رزمنده جوان به زاویه لنز دوربین، نشان می داد/ گفت: این جوان وقتی تصویرش را گرفتم، پرید و مرا بغل زد/…” زار زار گریه می کرد. سرش را دست کشیدم. نوازش کردم، سرش را بوسیدم… پرسیدم ترسیدی؟ می لرزید…. گفت: پدرم به اجبار مرا به جنگ آورده”دلم برای او خیلی سوخت.” چند روز گذشت، یکی آمد بهم گفت: فلانی آن رفیقت که می ترسید شهید شد… دروغ پردازی، ببینید مکر تا به کجا… از کسی قصه می سازد./ از طرفش دروغ می گوید که شاهد او شهید شده است…  کاش پدر این رزمنده شهید؛ زنده باشد، پیدایش کنیم و جواب این نامرد دروغ گو را بدهد…  بی بی سی بیایید وصیت نامه هزاران شهید؛ قصه رضایت نامه هاشون رو مطالعه کند. دروغ پردازی این شبکه مخرب پا را فراتر از این هم گذاشته است. دو ماه قبل از این مستند؛ پیرزنی کبک زده رو… مادر یکی از منافقین خبرنگار خود فروخته دراردوگاه اشرف، در عراق می گفت: پسرم در اردوگاههای اسیران ایرانی که همه بسیجی کم سن سال بودند/… خبرنگار بود. این بچه های بسیجی چهارده پانزده ساله می آمدند پیش ما گریه می کردند، ناله می کردند. زار می زندن، می گفتند: ما نمی دانستیم جنگ یعنی چی؟ احساساتی بودیم، بخاطر فرار از خانواده، از درس و مدرسه به جبهه گریختیم بعد که وسط جنگ گرفتار اسارت شدیم، تازه فهمیدیم، جنگ یعنی چی؟ بروند از صدها اسیر بسیجی چهارده پانزده ساله، گردان یا رسول: بسیجی چهارده ساله ائی که دستش را در زندان عراق شکستند تا نمازش را بشکند. از مجید زارع چهارده ساله که پای چوبه دار رفت. بخاطر نگرفتن آب از دست افسر عراقی/ مقابل دوربین زن هندی/ همه سندها به روز موجود است.

خدا کند که شهدا تحمل ما نکرده باشند”وای برما که صف شهدا در آن عالم مقابل ما نباشد” نکند ما را بدانجا راه ندهند.” مصیبتی از این بالاتر نیست” وای بر ما که همه چیزمان از شهداست”ولی در عالمی دیگر ما را در صف شهدا راه ندهند….

اشاره” قلم ما قلم نقد است” البته نه برای”BBC” که حسابش شسته و رفته است” اما بحث نقد سیمای خود ما اینکه سازنده بشود” قصد توهین به هیچ فردی را ندارم.”در حدی نیستم که میزان خلوص آدم ها را بسنجم/ نه فقط اینکه با این نقدها و بحث های دوستانه” مشکلات حل بشود”

به قلم: غلامعلی نسائی
 □ دیاررنج رزمنده دیروز در جبهه فرهنگی امروز
طبقه بندی: فرهنگ، هنر و ادبیات مقاومت
همراز پروانه ها باشید

□  برای ارسال نظرات خود از منوی بالای سایت‌« تماس با ما » استفاده کنی

□ دیاررنج مکتب رنج و صبوری و رهائی…
و شهادت پاداش رنج است.
 همراز پروانه ها باشید