A--B-R--CAD--GHF

سالیانی نه چندان دور، مردانی از قبیله نور عهدی را با خدای خویش به میانه نهادند و بر آن عهد وفا کردند و در راه خدای متعال شهید شدند، پیمان وفا همان امانتی است که خدا بر شانه کوه ها، آ‌سمان زمین عرضه کرد، و آنان ازین امانت ابا کردند و اینان مردان قبیله نور، بدان عهد وفا کردند. از جان و جوانی خویش گذشتند. «شهیدان نعمت اللة ـ هادی ـ حجت الله بهمنی نژاد، فرزندان: علیرضا و مادرشان: خدیجه» سه برداری که آن امانت را «آسمان و زمین و کوه» از پذیرش آن سر، باز زده بودند، آنان به عهد خدای خویش وفا کردند.

شهیدان نعمت الله و هادی و حجت الله بهمنی نژاد
نام پدر: علیرضا

نام مادر: خدیجه

ـ آری شهدا رفتند و ما ماندیم. رسمشان را از یاد بردیم و نامشان را ابزار ترقی خویش بنا کردیم.

شهید: نعمت الله بهمنی نژاد
فرزند: علیرضا
مادر: خدیجه
متولد: ۱۳۴۴     شهادت: زمستان ۶۰ تنگه جزابه    مجرد/ محصل

وصیت شهید:
من از امام حسین و فرزندانش والاتر نیستم، که جان عزیزشان را در راه اسلام دادند، ما هم وظیفه داریم خون شهدای کربلا را با خونمان زنده نگه داریم.

شهید: حجت الله بهمنی نژاد
فرزند: علیرضا
مادر: خدیجه
متولد: ۱۳۴۶
شهادت: زمستان ۶۵
عملیات کربلای پنج
مجرد/ محصل

وصیت شهید:
ستایش خدای را که ما را برای این مقام راهنمائی کرد، که اگر هدایت و لطف الهی نبود، ما خود را درین مقام نمی یافتیم، سپاس او را که مصیبت را تعالی انسان قرار داد.

شهید: هادی بهمنی نژاد
فرزند: علیرضا
مادر: خدیجه
متولد: ۱۳۴۹
شهادت: زمستان ۱۳۶۶
مجرد/ محصل

وصیت شهید:
افراد بی ایمان در زندگی همیشه دچار معاصی می شوند و در زندگی شکست می خورند، ولی افراد با ایمان هرگز در سختی ها از پا نخواهند افتاد، بلکه مقاوم تر هم می شوند. وظیفه ما در برابر خداوند تنها رضایت او در آنچه که عمل می کنیم.

دیاررنج رزمنده دیروز در جبهه فرهنگی امروز
طبقه بندی: فرهنگ، هنر و ادبیات مقاومت

وقت گل دادن خورشید ” همراز پروانه ها باشید

□  برای ارسال نظرات خود از منوی بالای سایت‌« تماس با ما » استفاده کنید

□ دیاررنج مکتب رنج و صبوری و رهائی…
و شهادت پاداش رنج است.
 همراز پروانه ها باشید