DFSTG100P

پدر ومادرم، خدا شما را پیش فاطمه زهرا(س) و نزد امام زمان(عج) رو سفید گرداند و از اهل بهشت قرار دهد. شما برادران و خواهر عزیز و گرامیم باید ببخشید که با شما خداحافظی نکردم ولی پیام برای شما دارم که پدر ومادرم راکه در سنین بالا هستند رها یشان نکنید و پیامی هم برای شما و بچه های شما دارم و آن این است که نماز راسبک نشمارید که اسلام یک ستون دارد و آن نماز است. اگرنماز نخوانید ولی کارهای دیگر شما به بهترین نوع در اسلام باشد، شما کافر هستید

معراج الشهداء…
فرمانده گردان ضد زره
سردار شهید سید مهدی حسینی واعظ
لشکر ۲۵ کربلا
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

وصیت نامه
بسم الله الرحمن الرحیم
پدر ومادرم، خدا شما را پیش فاطمه زهرا(س) و نزد امام زمان(عج) رو سفید گرداند و از اهل بهشت قرار دهد. شما برادران و خواهر عزیز و گرامیم باید ببخشید که با شما خداحافظی نکردم ولی پیام برای شما دارم که پدر ومادرم راکه در سنین بالا هستند رها یشان نکنید و پیامی هم برای شما و بچه های شما دارم و آن این است که نماز راسبک نشمارید که اسلام یک ستون دارد و آن نماز است. اگرنماز نخوانید ولی کارهای دیگر شما به بهترین نوع در اسلام باشد، شما کافر هستید

همیشه سعی براین داشته که مسلمانی به معنای واقعی در خط امام وشهیدان واسلام عزیز باشید وهیچ وقت امام خمینی عزیز را تنها نگذارید و طول عمر امام را از خدا بخواهید.

ضمناَوقتی خبر شهادت من را شنیدید ناراحت نشوید بلکه خوشحال شوید وبگویید که مهدی تازه متولد شده وشیرینی وشربت پخش کنید.

خدایا اسلام عزیز را بر کافران وبه خصوص کافران بعثی پیروز بگردان .خدایا به تمام خانواده های شهیدصبر وبردباری واستقامت وپیروزی عنایت فرما.

من مبلغ سه هزار تومان ازبرادریدالله گرفته ام , هزار تومان داخل کوله پشتی دارم ویک ضبط صوت که پنج هزارو۱۰۰ تومان خریده ام ,اگرممکن است آن رابه برادر یدالله بپردازید آدرس برادر یدالله نیز, سپاه پاسداران -مسئول پا یگاه شهید شمسی است .

در ضمن هر چه که دارایی دارم که فقط یک چرخ خیا طی ویک فرش است به پدر ومادرم بدهید . در مورد دفن من هر جا که پدر ومادرم گفتند دفن کنید.

خدایا همه مارا بیامرز .مادر وپدر وخواهر وبرادرجان مرا ببخشید وبرایم حلالیت از خدا بطلبید واز همه بخواهید.در ضمن من تا به حال چند سال نماز قضا دارم .

خداحافظ سید مهدی حسینی واعظ


□ دیاررنج مکتب رنج و صبوری و رهائی…
و شهادت پاداش رنج است.
همراز پروانه ها باشید

□ دیاررنج مکتب رنج و صبوری و رهائی…
و شهادت پاداش رنج است.
 همراز پروانه ها باشید