متن آهنگ انفرادی مهدی یراحی

متن آهنگ مثل مجسمه مهدی یراحی

چه قدر زود یادت رفت که قرار بود که هیچ وقت از دلامون دور نیوفتیم

به سروع این احساس که قرار بوده عشق باشه هر دوتامون بله گفتیم

بین ما تو اون روزا یه عشق محکم بود شدیم آدمو و حوا مثل ما کم بود

آدم یه وقتایی بی علت تغییر میکنه ، فراموش کردم حوا هم آدم بود

فراموش کردم حوا هم آدم بود …

کسی که برای بودن کنار تو زندگیشو داد

منم ولی بعد رفتنت شاید اینو یادتم نیاد

برای تو این تموم شدن عجیبه که چیه این همه عادیه

دنیا برای من بدون تو یه انفرادیه

کاش ، این همه بدون منطق دوسشت نداشتم

کاش عسق تو هیچ موقع پاشو تو قلبم نمیذاشت

اومدم پا به پات از نفس افتادم

بهشت و به تجربه ی با تو بودن از دست دادم

کسی که برای بودن کنار تو زندگیشو داد

منم ولی بعد رفتنت شاید اینو یادتم نیاد

برای تو این تموم شدن عجیبه که چیه این همه عادیه

دنیا برای من بدون تو یه انفرادیه