متن آهنگ باید میشناختیم مهدی یراحی

متن آهنگ مثل مجسمه مهدی یراحی

قبل از این که هم سقف هم باشیم باید میشناختیم همو … همو

فرق بین رویای من تا تو چه قدر سرد کرد خونمو … خونمو

حسمو با این که به چسمات دیدی بازم ازم پرسیدی

تو صداقت چشمامو هیچوقت نغهمدی

با دروغ گفتی که دوسم دارم به هرچی دلت میخواست رسیدی

تو اما دیوار آرزوهاتو کچ دیدی

نه من دلواپس توام نه تو اونی که من میخوام

از فکرای توس سرت خیلی وقته که جدام

خواهش نمیکنم بمون ، خواهم نمیکنی نرم

پیشم چیزی رو جا نزار اینجوری راحت ترم

با چشم بسته نمیشه راهو پیدا کرد

تو هیچ کویری نمیشه سرابو دریا کرد

بستس چشای ما روی هم دیگه از هم بی خبرم

خستس دلای ما از پروازو با هم نیپریم

اما دیوار آرزوهاتو کچ دیدی

نه من دلواپس توام نه تو اونی که من میخوام

از فکرای توس سرت خیلی وقته که جدام

خواهش نمیکنم بمون ، خواهم نمیکنی نرم

پیشم چیزی رو جا نزار اینجوری راحت ترم