متن آهنگ بدون تو سعید خرسند

متن آهنگ سعید خرسند به نام بدون تو

وقتی میفهمی کی بودم که دیگه پیش تو نیستم

من ساده عزیزم اون آدم سابق دیگه نیستم

وقتی که دل به تو بستم ، از همه دنیا گذشتم

من به خاطر تو حتی پا روی علاقه هام گذاشتم

بدون تو ادامه میدم ، دیگه کم نمیارم

لعنت به من اگه دوباره تو رو تو دلم بیارم

بدون تو ادامه میدم ، دیگه کم نمیارم

لعنت به من اگه دوباره تو رو تو دلم بیارم

تا نبودی که ببینی از چه روز هایی گذشتم

منتظر بودی بیوفتم ولی وایسادمو رفتم

دردای زندگی از من یه کوه محکمو ساخته

آخر قصه میفهمی کی برده و کی باخته

بدون تو ادامه میدم ، دیگه کم نمیارم

لعنت به من اگه دوباره تو رو تو دلم بیارم

بدون تو ادامه میدم ، دیگه کم نمیارم

لعنت به من اگه دوباره تو رو تو دلم بیارم