متن آهنگ بهش بگو اشکان محمدیان

سس

ای خدا ، بهش بگو ، دوسش دارم تنهاش نمیزارم

روی چشاش روی لباش غم بشینه نه من نمیزارم

بهش بگو …

دوس دارم نگات کنم بی هوا صدات کنم

عشقو تو چشات ببینم

عشقمی فرشتمی توی سرنوشتمی

تا ابد برات همینم

کار دنیارو ببین دل نمیکنم از این عشقی که یادم نمیره

کار دنیارو ببین آسمون بیاد زمین هیشکی جاتو نمیگیره

خدا بهش بگو میگیره دلم با گریه هاش

خدا  بهش بگو من هیچ وقت کم نزاشتم براش

دوس دارم نگات کنم بی هوا صدات کنم

عشقو تو چشات ببینم

عشقمی فرشتمی توی سرنوشتمی

تا ابد برات همینم

کار دنیارو ببین دل نمیکنم از این عشقی که یادم نمیره

کار دنیارو ببین آسمون بیاد زمین هیشکی جاتو نمیگیره