متن آهنگ بهمونه مهدی یراحی

متن آهنگ مثل مجسمه مهدی یراحی

اون چشایه دریایی

بدون این که بدونم حتی اسم تو رو

تو رو با تو جلو میرم

دستاتو میگیرم ، بهونه دست دل من میدی

با خنده هات، فهمیدی تو خنده هات گم میشن

چی بهتر از این که تو باشی پیشم

اون چشای دریایی، منو درگیر کرده تا جایی

که این همه غرق شدم اما خودم بی خبرم

دیگه دوس ندارم از تو خیالت بپرم

اون چشای دریایی، منو درگیر کرده تا جایی

که این همه غرق شدم اما خودم بی خبرم

دیگه دوس ندارم از تو خیالت بپرم

دل به دریا میزنم از همه دل میکنم با تو

از دلم پس نکشی پا تو

رو من نبندی چشماتو …  نبندی چشماتو

اون چشای دریایی، منو درگیر کرده تا جایی

که این همه غرق شدم اما خودم بی خبرم

دیگه دوس ندارم از تو خیالت بپرم

اون چشای دریایی، منو درگیر کرده تا جایی

که این همه غرق شدم اما خودم بی خبرم

دیگه دوس ندارم از تو خیالت بپرم