متن آهنگ  بی گناهه سینا بهداد

متن آهنگ  بی گناهه سینا بهداد

واسه تو چه فرقی داره با تو باشم یا نباشم

دست سردت داره میگه نمیخوام که با تو باشم

با هزار مهر و محبت منو از خودم گرفتی

پس چی شد تنهام گذاشتیو سراغم نگرفی

منی که همه نیازش توی این دنیا تو بودی

بی نوا این دل عاشق کهخ تو عاشقش نبودی

من گناه نکرده بودم، که به سادگی شکستی

تویی که قسم میخوردی تا همیشه با من هستی

من گناه نکرده بودم، که به سادگی شکستی

تویی که قسم میخوردی تا همیشه با من هستی

تو شبای بی تو بودن، من برات گریه میکردم

التماسم به خدا بود که نگیره تو رو از من

واسه من فرقی نداره که تو باشی یا نباشی

چونه که یک دم نمیزارم از وجود من جداشی

من گناه نکرده بودم، که به سادگی شکستی

تویی که قسم میخوردی تا همیشه با من هستی

من گناه نکرده بودم، که به سادگی شکستی

تویی که قسم میخوردی تا همیشه با من هستی