متن آهنگ ته خط بهزاد احمدوند

متن آهنگ بهزاد احمدوند به نام ته خط

دیگه این راه ته خطه مگه نه

آخرش یه خورده سخته مگه نه

مثل خط های موازی سرنوشت

نرسیدن رو تو فالمون نوشت

جنگ ما با سرنوشت

فایده نداشت … فایده نداشت

ما میخواستیم برسیم

اما نذاشت … اما نذاشت

جاده بی خود یهو راهشو برید

امتداد راه دستامو ندید

آخره قصه رسیدیم اولش

یکی بود یکی نبود هر دو سرش

یکی بود یکی نبود هر دو سرش

جنگ ما با سرنوشت

فایده نداشت … فایده نداشت

ما میخواستیم برسیم

اما نذاشت … اما نذاشت