متن آهنگ جدید عمر دوباره شهرام صولتی

متن آهنگ عمر دوباره شهرام صولتی

هر لحظه دیدنت بود و نبودنت

از عاشقی برات هر چی بگم کمه

چه قدر دلم میخواد بهت نگاه کنم

خوشحالی واسه من فقط همینه که تو رو صدا کنم

دار و ندارم عمر دوبارم صبر و قرارم تویی فقط

عمرم و جونم نام و نشونم تنها بهونم تویی فقط

دار و ندارم عمر دوبارم صبر و قرارم تویی فقط

عمرم و جونم نام و نشونم تنها بهونم تویی فقط

♫♫♫

این اشتیاقم و دستای داغم و عشق و علاقم و به نام تو زدم

عشق همیشگی واسه دیوونگی یه عمری زندگی پیش تو اومدم

چهره ی ماه تو مثل فرشته هاس آینده ماله ماس من قولش و میدم

من قولشو  میدم… من قولش و میدم

دار و ندارم عمر دوبارم صبر و قرارم تویی فقط

عمرم و و جونم نام و نشونم تنها بهونم تویی فقط

دار و ندارم عمر دوبارم صبر و قرارم تویی فقط

عمرم و و جونم نام و نشونم تنها بهونم تویی فقط

♫♫♫

دار و ندارم عمر دوبارم صبر و قرارم تویی فقط

عمرم و و جونم نام و نشونم تنها بهونم تویی فقط

دار و ندارم عمر دوبارم صبر و قرارم تویی فقط

عمرم و و جونم نام و نشونم تنها بهونم تویی فقط