متن آهنگ حیفه بابک تسلیمی

 متن آهنگ بابک تسلیمی به نام حیفه

ساکتی عشق منخونه ساکت شده

حرف بزن دیوونه بهم بگو چت شده

بگو از دست کی از چی ناراحتی

یعنی میحوای بری به همین راحتی

حیفه با این حالی که تو داری نرو نباید تنها بزاری

حیفه تو که میگفتی دوسم داری

نرو که سخته از تو دل کندن

حیفه کاشکی اون روزا برگردن

نرو ببین دستامو یخ کردن

دوس ندارم بری دیگه خواهش نکن

ما باهم ساختیمش پس خرابش نکن

زندگی یعتی عشق یعنی ما دو نفر

زندگی چشاته زندگیمو نبر

حیفه با این حالی که تو داری نرو نباید تنها بزاری

حیفه تو که میگفتی دوسم داری

نرو که سخته از تو دل کندن

حیفه کاشکی اون روزا برگردن

نرو ببین دستامو یخ کردن

حیفه با این حالی که تو داری نرو نباید تنها بزاری

حیفه تو که میگفتی دوسم داری

نرو که سخته از تو دل کندن

حیفه کاش اون روزا برگردن

نرو ببین دستامو …