متن آهنگ دانیال هندیانی به نام به ماه بگو

متن آهنگ دانیال هندیانی به نام به ماه بگو

به ماه بگو بی خود اداتو در نیاره

من دیگه بستم روی این دنیا چشامو

از قطره ی اول به اشکام خیره میشی

یک عمر نشنیدی صدای خنده هامو

سار مخالف بود کل آرزوهام

رقصیدمو دنیا به ساز من نرقصید

خدیدمو دنیا به روی من نخندید

باریدمو ابری برای من نبارید

متن آهنگ جدید

زخمم بس که عمیقه حس نمیشه

درد با دردای قبلی فرقداره

من یه چشکمی واسه ی دیدن ندارم

به ماه بگو بی خود، اداتو در نیاره

سار مخالف بود کل آرزوهام

رقصیدمو دنیا به ساز من نرقصید

خدیدمو دنیا به روی من نخندید

باریدمو ابری برای من نبارید