متن آهنگ ساله درد مهدی یراحی

متن آهنگ مثل مجسمه مهدی یراحی

یه شب باورامون یه جوری شکستن

که فکر کردم حتی خدا قهره با من

حالا اشک شوقم دارن میدرخشن

تو برگشتی تا من خودارو ببخشم

چرا از همه آدما میگذری

که دنیارو با من تماشا کنی

تو کخ میتونستی برای خودت

یکی بهتر از منو پیدا کنی

کجا بودی تو این همه ساله درد

که من زندگی کردم این مردنو

تو پاداش صبر و سکوت منی

چرا دیر شنیدی صدای منو

متن آهنگ جدید

 باید قصمونو بهدنیا بگم

به اونا که به عشق بدبین شدن

به اونا که میترسن از عتماد

اونایی که بهتنهایینفرین شدم

من از باور مرگ دارم میام

تو واس مثل فرصت آخری

به چشمای متروکه من بگو

چرا از همه آدما میگذری

که دنیارو با من تماشا کنی

تو کخ میتونستی برای خودت

یکی بهتر از منو پیدا کنی

کجا بودی تو این همه ساله درد

که من زندگی کردم این مردنو

تو پاداش صبر و سکوت منی

چرا دیر شنیدی صدای منو