متن آهنگ سونامی شهریار ابراهیمی

متن آهنگ شهریار ابراهیمی به نام سونامی

از این پس تو را در دلم میکشم

از این پس مرا در دلت خاک کن

هر آنچه که یاد مرا زنده کرد

فراموش کن از سَرَت پاک کن

فرشته نبودی ولی حق تو

کنارم غریبیو ماتم نبود

تو حوای من بودی اما ولی

من آن آدمیم که آدم نبود

متن آهنگ جدید

برو بیش از این پیش من کم نشو

در این شهر شهره به ویرانیم

کنارم یه دنیا میترسدو

یه موجم یه طوفان یه سونامی ام

برو بیش از این پیش من کم نشو

من اینجا از خودم هم عاصی ام

درسته یه موجم یه طوفان ولی

هنوزم یه خورده احساسی ام

فرشته نبودی ولی حق تو

کنارم غریبی و ماتم نبود

تو حوای من بودی اما بلی

من آن آدمیم که آدم نبود