متن آهنگ شونه های تو مهدی یراحی

متن آهنگ مثل مجسمه مهدی یراحی

شونه های تو کجاست من به چی تکیه کنم

پر بغضم نمیخوام دوباره گریه کنم

شونه های تو کجاست

وقتی خستم از همه

وقتی نیستی پیش من زندگیم جهنمه

با خودم همش میگم نگران حالمی

من بهت فکر میکنم چرا بی خیالمی

شونه های تو کجاست  … شونهای تو کجاست

تو که نیستی پیش من دل من به چی خوشه

وقتی این فاصله ها منو داره میکشه

زندگیم شده سکوت ، حتی گریم بی صداس

پر درده تو دلم ، شونه های تو کجاست

شونه های تو کجاست … شونه های تو کجاست

چشمام به پنجرس درو وا نمیکنم

میدونم یه روز میام اشتباه نمیکنم

توی گوشمه هنوز آخرین صدای تو

چی پناه من بشه غیر شونه های تو

شونه های تو کجاست … شونه های تو کجاست

شونه های تو کجاست … شونه های تو کجاست