متن آهنگ علی اصحابی به نام مهمونی خدا

متن آهنگ علی اصحابی به نام مهمونی خدا

ربـــنـــا …

نسیم صبح تو کوچه ها داد میزنه آی آدما

پُشیت پُشیت صحر شده بیای به مهمونیه ما

دوباره جون گرفته روحم از صدای ربانا

ربنا دلم داره پر میکشه به آسمون به اون …

صفای دیگه ای داره سفره ی افطاریه ما

خدا خودش قدم گذاشته بین پاکیه دلا

دوباره شوق سحرو رازو نیاز بی ریا

گفتن آرزوهامون گفتن یا خدا خدا

گفتن آرزوهامون گفتن یا خدا خدا

دعا به سوی قبله ها  و عرش پاک کبریا

به سوی نور و رشنی به سفره ی فرشته ها

کاشکی میشد حاجتامون همش بر آورده بشه

شادی بیاد به قلبامون لبا پر از خنده بشه

کاشکی میشد حاجتامون همش بر آورده بشه

شادی بیاد به قلبامون لبا پر از خنده بشه