متن آهنگ ماه نور امین نیکو

متن آهنگ ماه نور امین نیکو

تو این لحظه های پر از بندگی

به آغوش تو خیلی نزدیکترم

فقط یک قدم مونده تا عشق تو

من این ماه و با اسم تو میبرم

اگه اشک من از غمه یا که شوق

به امید تو سر میشه زندگی

همین که تو هستی کنارم بسه

تو هر نبض من پر میشه بندگی

یه ماه پر از نور و یک نگاه

که دوخته به اعجاز تو چشماشو

به جز تو کی داره هوای دلو

نگفته میدونی همه حرفاشو

یه ماه پر از نور و دستایی

که هر شب بلنده تا به آسمون

یه وقتام تو بغضاش که باز تو ببخش

که کم طاقتی هام نمیده امون

تو هر شب سر سفره ی عشق تو

تو مهراب نورانی هر دو آب

هزاران دل عاشق منتظر

نشسته به امید آمین خدا

یه ماه پر از نور و دستایی

که هر شب بلنده تا به آسمون

یه وقتام تو بغضاش که باز تو ببخش

که کم طاقتی هام نمیده امون