متن آهنگ ممنونتم خدا سیاوش یوسفی

Siavash-Yousefi-Mamnoonetam-Khoda

دستات تو دست تو، هیچ وقت رها نکرد

دیدو واسه یه بار، پشتمو وا نکرد

دنیاتو پس زدم ، با تو باشم فقط

عشق بالاسری ، مچکرم ازت

نگاهتو ، سمت منه ، منی که ناسپاستم

خدای من خدای عشق باز به من حواست هست

دوری نکن دوریت منو بدجور زمین گیر میکنه

فقط بخواه با یه نگاه زندگی تغییر میکنه

من عاشق توام تو هستیه منی

چشمامو میبری، به سمت روشنی

من زیر سایتم، با نوری از دعا

آروم و عاشقم ، ممنونتم خدا

نگاهتو ، سمت منه ، منی که ناسپاستم

خدای من خدای عشق باز به من حواست هست

دوری نکن دوریت منو بدجور زمین گیر میکنه

فقط بخواه با یه نگاه زندگی تغییر میکنه