متن آهنگ چطور راضی شدی علی یوسفی

Ali-Yousefi-Chetor-Razi-Shodi

دل کوچیکه تو مثل یه بچس که گاهی بی خودی از من میگیره

قبول دارم گاهی تلخ میشم ولی کی این شکستو میپذیره

ولی کی این شکستو می پذیره

چطور راضی شدی با من با عشق که میمیره برات نامهربون شی

چطور دلت اومد طاقت بیاری بدون من عزیز اینو اون شی

چطور راضی شدی با من با عشق که میمیره برات نامهربون شی

چطور دلت اومد طاقت بیاری بدون من عزیز اینو اون شی

چقدر ظالم شدی بهت نمیاد شاید من عشقم ساده گرفتم

تو اون که من دوسش داشتم نبودی

باید زود تر از این حرفا میرفتم

دیگه حرفی نمونده عشق بخوام گذشته رو یادت بیارم

اگه روزی یه یدیوونه تو رو خواست  بدون من بیشتر از اون دوست دارم

دوست دارم … دوست دارم

چطور راضی شدی با من با عشق که میمیره برات نامهربون شی

چطور دلت اومد طاقت بیاری بدون من عزیز اینو اون شی

چطور راضی شدی با من با عشق که میمیره برات نامهربون شی

چطور دلت اومد طاقت بیاری بدون من عزیز اینو اون شی