متن آهنگ گلایه معین عبدیان

متن آهنگ گلایه معین عبدیان

هوای امشب دلم ، بهونه گیر تو شده

علاقه ای نداره نه ، فقط گلایه میکنه

من از تموم زندگیم، به خاطر تو دلخورم

از اشتباهت بر نگرد ، وگرنه دیگه میبرم

تو کاری کردی با دلم ، که با من هیچکسی نکرد

از اون روزی که رفتی تو ، کسی به من سری نزد

توی این رابطه فقط ، اونی که باخت من بودم

دلت نسوزه واسه من ، یه عمر اسیر غم بودم

دلت هوایی بودشو اینو ولی نفهمیدم

تو حرفات عاشقتم بودی اینو ازت فقط دیدم

روی یه برگ تو فقط یه روزی ماله  من شدی

میخواستم از پیشت برم، چرا تو مالم شدی

گلومو بغض گرفته چون همش به حرکی دیدمت

به فکر من نبودیو، نگفتی که میبینمت

تو با یه بغضی روبرو ، نشون میدی پشیمونی

به پای من دیگه نیفت ، نمیشه نه نمیتونی

توی این رابطه فقط ، اونی که باخت من بودم

دلت نسوزه واسه من ، یه عمر اسیر غم بودم

دلت هوایی بودشو اینو ولی نفهمیدم

تو حرفات عاشقتم بودی اینو ازت فقط دیدم