CA--BA-HMED-320

منزل سه بردار شهید، فرزندان علی و فاطمه، من اینجا درین وادی خودم را پیدا می کنم، هویت و حقیقت درونی ام به روز می شود، حج درونی منست، من اینجا سراپا عشق می شوم، حج حسینی ام، کعبه و منا، مکه و مدینه، شش گوشه سیدالشهداء”من این جا علقمه می بینم، فاطمه مطهره، من اینجا نور می بینم، نور، فاطمه زهراء…. زینب کبری، نماز عشق می گذارم، وقتی دست های پدر شهید را می بوسم….

ایستگاه آسمان

شهیدان بسیجی سه بردار: هادی و نعمت الله و حجت الله بهمنی نژاد

– پدر: حاج علیرضا

ـ مادر: حاجیه فاطمه مازندرانی

منزل سه بردار شهید، فرزندان علی و فاطمه، من اینجا، در این وادی خودم را پیدا می کنم، هویت و حقیقت درونی ام به روز می شود، حج درونی من است، من اینجا سراپا عشق می شوم، حج حسینی ام، کعبه و منا، مکه و مدینه، شش گوشه سیدالشهداء”من این جا علقمه می بینم، فاطمه مطهره، من اینجا نور می بینم، نور، فاطمه زهراء…. زینب کبری، نماز عشق می گذارم، وقتی دست های پدر شهید را می بوسم، تو گوئی سر در حجر الاسود می نهم، بوی بهشت پر می شود، سراسر وجودی ام، اینجا از راه های دور می آیند، شفاعت می گیرند و می روند، آری آینجا کعبه عشاق است. سوریه کجاست، من اینجا زینب کربلا می بینم. هر بار که گم می شوم، هر بار که تنهائی ام مرا می شکند، من اینجا درین وادی کشف می شوم، پیدا می شوم.

ادامه دارد…

 

شهیدان عشق ” سه بردار شهید : هادی و نعمت الله و حجت الله بهمنی نژاد

 

پدر و مادر شهیدان بهمنی نژاد

شهید حاج حمید کمالی قصه ائی دارد مرتبط با این خانواده بزرگوار که خواهم نوشت، از حمید کمالی فاز  که یک بار جانباز شد و دوباره رفت و شهید شد.

حمید عضو رسمی سپاه و از دوستان نزدیک مان بود و خیلی ازش حرف دارم …

 

حاجیه فاطمه ” مادر شهید قصه های دارد از شفاعت شهیدانش …

بزودی منتشر می شود

سالیانی نه چندان دور، مردانی از قبیله نور عهدی را با خدای خویش به میانه نهادند و بر آن عهد وفا کردند و در راه خدای متعال شهید شدند، پیمان وفا همان امانتی است که خدا بر شانه کوه ها، آ‌سمان زمین عرضه کرد، و آنان ازین امانت ابا کردند و اینان مردان قبیله نور، بدان عهد وفا کردند. از جان و جوانی خویش گذشتند. «شهیدان نعمت اللة ـ هادی ـ حجت الله بهمنی نژاد، فرزندان: علیرضا و مادرشان: خدیجه» سه برداری که آن امانت را «آسمان و زمین و کوه» از پذیرش آن سر، باز زده بودند، آنان به عهد خدای خویش وفا کردند.

ـ آری شهدا رفتند و ما ماندیم. رسمشان را از یاد بردیم و نامشان را ابزار ترقی خویش بنا کردیم.

ـ شهید: نعمت الله بهمنی نژاد
فرزند: علیرضا
مادر: حاجیه فاطمه مازندرانی
متولد: ۱۳۴۴     شهادت: زمستان ۶۰ تنگه جزابه    مجرد/ محصل

وصیت شهید:
من از امام حسین و فرزندانش والاتر نیستم، که جان عزیزشان را در راه اسلام دادند، ما هم وظیفه داریم خون شهدای کربلا را با خونمان زنده نگه داریم.

ـ شهید: حجت الله بهمنی نژاد
فرزند: علیرضا
مادر: حاجیه فاطمه مازندرانی
متولد: ۱۳۴۶
شهادت: زمستان ۶۵
عملیات کربلای پنج
مجرد/ محصل

وصیت شهید:
ستایش خدای را که ما را برای این مقام راهنمائی کرد، که اگر هدایت و لطف الهی نبود، ما خود را درین مقام نمی یافتیم، سپاس او را که مصیبت را تعالی انسان قرار داد.

ـ شهید: هادی بهمنی نژاد
فرزند: علیرضا
مادر: حاجیه فاطمه مازندرانی
متولد: ۱۳۴۹
شهادت: زمستان ۱۳۶۶
مجرد/ محصل

وصیت شهید:
افراد بی ایمان در زندگی همیشه دچار معاصی می شوند و در زندگی شکست می خورند، ولی افراد با ایمان هرگز در سختی ها از پا نخواهند افتاد، بلکه مقاوم تر هم می شوند. وظیفه ما در برابر خداوند تنها رضایت او در آنچه که عمل می کنیم.

دیاررنج رزمنده دیروز در جبهه فرهنگی امروز
طبقه بندی: فرهنگ، هنر و ادبیات مقاومت
همراز پروانه ها باشید

 

□ دیاررنج مکتب رنج و صبوری و رهائی…
و شهادت پاداش رنج است.
 همراز پروانه ها باشید