متن آهنگ آب و آتش مجید یحیایی

متن آهنگ مجید یحیایی آب و آتش

چه مظلومانه رفتن

عاشقایی که دلاشون بی ریا بود

تو خلوت ذکرشون یاد خدا بود

دلاشون با صفا بود

شدن مدفون به زیر خاک و آهنای پاره پاره

نمیان پیشمون دیگه دوباره

چه موندن بی ستاره

بی ستاره

چقدر خون دلامون پر از اشک چشامون

از این داغی که مونده رو دلامون

دلا رو غم گرفته

واسه یارای رفته

با یادشون اون دل که سخته

چه سخته

زدن به آب و آتش

با گذشتی عاشقونه

که شاید باعث این شه کسی زنده بمونه

میون دود و آتیش

جز گذشت معنی نداره

چه ساده رفتناشو

دلامون پاره پاره