متن آهنگ آخره این عشق داریوش شمس

نیمه شب زیر این بارون

بازم اشکامو گم کردم

چقدر بی تو برام سخته

ولی من کم نیاوردم

تو فکرم پیشتم اما

میخوام رویام تعبیر شه

میخوام برگردی پیشم باز

یعنی تقدیر عوض میشه ؟

شاید دل کندن از حسم برات آسون آسونه

بدون تا آخر عمرم همین حس باقی میمونه

شاید نفس نفس هامو به دست باد بسپارم

ولی تا آخر این عشق میگم خیلی دوست دارم

نیمه شب زیر این بارون بازم اشکامو گم کردم

چقدر بی تو برام سخته ولی من کم نیاوردم

تو فکرم پیشتم اما میخوام رویام تعبیر شه

میخوام برگردی پیشم باز یعنی تقدیر عوض میشه ؟

شاید دل کندن از حسم برات آسون آسونه

بدون تا آخر عمرم همین حس باقی میمونه

شاید نفس نفس هامو به دست باد بسپارم

ولی تا آخر این عشق میگم خیلی دوست دارم