متن آهنگ آره دیوونم سینا گلزار

عاشق نبودی حتی یه لحظه

اشکات نمیشه باورم دروغ محضه

بازم که داره صدات میلرزه دیر فهمیدی احساس من بی حد و مرزه

با اینکه چشمات واسم غریبه اس

خودت ببین تو زندگیم غیر تو کی هست

جاتو نمیدم هیچوقت به هیچکس بازم برو هرجا بگو عشقت دیوونس

آره دیوونم که تو این خونه ام

هر طرف رو میکنم عکس تو میبینم

من یه دیوونم آره میدونم که تو خونه ی خودم انگاری زندونم

آره دیوونم که تو این خونه ام

هر طرف رو میکنم عکس تو میبینم

من یه دیوونم آره میدونم که تو خونه ی خودم انگاری زندونم

تو زندگیمون چی کم گذاشتم

از عمق احساسم مگه دوست نداشتم

من ساده بودم مثل یه بچه

از روز اول خالی شد پیش تو مشتم

با اینکه چشمات واسم غریبس

خودت ببین تو زندگیم غیر تو کی هست

جاتو نمیدم هیچوقت به هیچکس

بازم برو هرجا بگو عشقت دیوونس

آره دیوونم که تو این خونه ام

هر طرف رو میکنم عکس تو میبینم

من یه دیوونم آره میدونم که تو خونه ی خودم انگاری زندونم

آره دیوونم که تو این خونه ام

هر طرف رو میکنم عکس تو میبینم

من یه دیوونم آره میدونم که تو خونه ی خودم انگاری زندونم